• Fylkeskommunen er forpliktet til å tilby voksenopplæring. Å utsette tilbudet på ubestemt tid er et lovbrudd, sier statssekretær Helge Ole Bergesen.

Bergesen er statssekretær i Utdannings— og forskningsdepartementet. Han reagerer på at opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune foreslår å utsette all voksenopplæring på ubestemt tid, på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen.

— Fylkeskommunen er pålagt å tilby voksenopplæring til alle som er født før 1978 og har fullført grunnskolen. De kan ikke utsette tilbudet på ubestemt tid, slik man foreslår å gjøre i Hordaland, sier Bergesen.

I gårsdagens avis gikk flertallet i Fylkesutvalget ut og tok avstand fra forslaget om å kutte voksenopplæring for å spare penger.

Dermed ser det ut til at politikerne må finne andre måter å spare penger på. Det er bra, synes Bergesen.

— Er det vanlig at fylkeskommuner har problemer med å gi tilbud om voksenopplæring?

— Nei, jeg kjenner ikke til lignende saker av samme omfang, sier Bergesen.