Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) mener både Rune Elvik og Torbjørn Rundmo har gode argumenter, men at de snakker om hver sine ting.

Hun gir Elvik rett i at myndighetene får størst nytte av tiltakene ved å bruke omtrent alle pengene på Østlandet.

— Et eksempel på en slik prioritering, er dagens utbygging av midtrekkverk, som i all hovedsak skjer på veier med mer enn 8000 i årsdøgntrafikk. Denne prioriteringen kan vi forsvare med at vi da redder flest liv pr. krone, sier Kleppa.

I fjor ble det bygget 25 kilometer med møtefri vei i Norge. Det er også planen i 2011.

Samferdselsministeren mener at også Rundmos poeng - at folk i distriktene har høyere risiko for å dø eller bli hardt skadet - må lyttes til.

— Det er viktig å fordele midler over hele landet og tilpasse tiltakene til lokale behov, sier Kleppa.

Hun nevner holdningskampanjer, bedre veier og fartskontroller som viktige tiltak for distriktene, og roser utrykningspolitiet for å ha økt antallet reaksjoner mot høy fart.

— Vi har også gitt grønt lys strekningskontroll av gjennomsnittsfarten på 40 nye steder de neste tre årene, sier hun.