— Hos enkelte båtførere kan det synes som om det hersker det en ukultur, sier avdelingsdirektør Bjørn Pedersen i Sjøfartsdirektoratet.

Sammen med indre Oslofjord skiller Bergen seg ut som det havneområdet med flest klager til direktoratet.

— Det dreier seg om påstander om brudd på sjøveisreglene og utskjelling av andre båtførere og navigatører over VHF-sambandet, sier Pedersen.

Ønsker bedring

— Vi liker slett ikke denne utviklingen. Den er blitt et samtaleemne hos oss her på kontoret. Vi er opptatt av hva som kan forbedre situasjonen, sier han.

Avdelingsdirektøren understreker at de aller fleste båtførerne som trafikkerer Bergen havn, opptrer som de skal.

— Det er noen få som ødelegger helhetsbildet, sier han.

Mindre passasjerfartøyer

  • Det er først og fremst mindre passasjerfartøyer det gjelder, sier han.

Bjørn Pedersen mener noe av forklaringen skyldes at Bergen havn er en av landets travleste. Potensialet for hendelser er derfor høyere enn en del andre steder.

— Derfor er det ikke unaturlig at det inntreffer en del hendelser, men vi liker likevel ikke utviklingen, sier han.

Avdelingsdirektøren påpeker at alle sjøfarende har et personlig ansvar for at sjøveisreglene blir fulgt.

Kjenner seg ikke igjen

De største aktørene i hurtigbåttrafikken på Bergen havn kjenner seg ikke igjen i avdelingsdirektørens beskrivelse av forholdene.

— Det er første gang jeg hører slike påstander. Vi har ingen indikasjoner på at det hersker en ukultur, sier sikkerhetsdirektør Arvid Økland i Tide Sjø.

Selskapet har en rekke hurtigbåtankomster til og fra Strandkaien.

Heller ikke daglig leder Trygve Tønnesen i BNR, selskapet som driver hurtigbåtruten fra Nøstet til Askøy, kjenner seg igjen.

Fritidsfartøyene verst

— Det er ytterst sjelden våre båtførere har noe å klage over. De fleste navigatørene opptrer profesjonelt. De er også flinke til å kontakte hverandre på radiosambandet for å avtale kurs og slikt. Hvis vi ser rare ting på sjøen, er det helst fra de mange fritidsbåtene som trafikkerer dette farvannet, sier Tønnesen.

BNRs hurtigbåt fra Nøstet krysser Byfjorden rundt 40 ganger om dagen. Fjord 1 Fylkesbaatane har seks-syv daglige anløp til Strandkaiterminalen i Vågen.

— Det er første gangen jeg hører om en slik påstand. Vi har ingen informasjon fra våre navigatører om det eksisterer en ukultur, sier Tor Vidar Kittang, sjef for båtdivisjonen i selskapet.

Er Vågen preget av ukultur? Si din mening her!