• Det nytter ikke å drive sjelesorg med åndene, sier konstituert forstander i Pinsekirken Tabernakelet., Torsten Mentzoni, til BT.

Forstanderen har selv lite erfaring med demonutdrivelse, men kjenner til flere tilfeller i norske pinsemenigheter de senere årene. Han mener demonutdrivelse i seg selv er ukontroversielt.

— Det nye testamentet er fullt av fortellinger om hvordan Jesus drev ut onde ånder av mennesker han traff. Jeg ser ingen grunn til at vi skal være negative til at dette kan skje også i vår egen tid.

— Hvordan mener du man kan vite om et menneske er besatt?

— Det er vanskelig å svare på. Noen kan for eksempel reagere med å forandre personlighet eller stemmebruk. Men det kreves lang erfaring og åndelig tyngde, for å kunne avgjøre disse spørsmålene.

— Ser du faren for å legge en sten til byrden for mennesker som i utgangspunktet er psykisk syke?

— Det er alltid en fare for å gjøre feil i kristenlivet. Men jeg tror at det finnes en åndelig virkelighet som psykiatrien ikke dekker. Det nytter ikke å drive sjelesorg med åndene, mener Mentzoni.

Også Menigheten Levende Ord i Bergen praktiserer demonutdrivelse.