Høyre og Erna Solberg går i dag ut med at de vil at fremtidens lærere kun skal rekrutteres blant dem med toppkarakterer fra videregående. Høyre vil skjerpe kravene til opptak i lærerutdannelsen, ved å kreve at søkerne har minst karakteren 4 i fagene norsk, matematikk og engelsk.

Kristin Halvorsen (SV) avviser forslaget fra Høyre.

— Dette er et resirkulert Høyre-forslag. Å øke karakterkravene fra 3 til 4, betyr at to tredjedeler av lærerstudentene ikke kan tas opp. Det betyr flere ufaglærte lærere i skolen. Det betyr også at en elev som har 6 i matte men 3 i engelsk ikke kommer inn på lærerskolen. Det er ikke klokt, sier Halvorsen til bt.no.

Vil løfte lærerlønnen

Høyre går også inn for å tilby de beste lærerne høyere lønn. Dette er noe Halvorsen ikke vil ta ansvar for.

— Det er et forhandlingsspørsmål. Høyre flyttet forhandlingsansvaret fra stat til kommunene. Det er derfor et av de virkemidlene vi ikke sitter med, sier kunnskapsministeren.

SVs skolepolitiske talsmann i Bergen, Simen Willgohs, støtter ikke dette forslaget.

— Det å belønne lærerne for å gjøre en god jobb, er noe de er i mot selv. Skal man styrke skolen, må man gjøre ting lærerne selv vil. Det å tre ideologiske ordninger nedover hodene på lærerne, blir feil, sier Willgohs.

Han er imidlertid enig i at lærerlønnen bør løftes.

— Bedre lønn til lærerne er riktig, men det må være i henhold til lønnsstigen og ikke ut i fra trynefaktor, sier han.

Vil ikke ta mer av regningen

For å stimulere til mer etter- og videreutdanning av lærere, går Høyre inn for at staten skal overta en større del av kostnadene til vikarbruk, mens kommunenes andel reduseres tilsvarende.

Dette avviser Kristin Halvorsen.

— Det er behov for å gå nærmere inn i opplegget for videreutdanning av lærere. Vi har flere plasser enn vi får benyttet. Dette er jeg i dialog med de ulike partene om. Ingen av dem tror at å øke statens andel og minke kommunens andel er det som er løsning på utfordringen. Høyre kommer med et forslag som ikke virker, sier kunnskapsministeren.

- Hva mener du vil virke?

— Jeg har et tett samarbeid med partene for å finne ut hvordan vi skal utvikle samarbeidet for å heve kompetansen til lærerne. Høyres forslag vil ikke fungere.