• Basert på teksten alene, er det vanskelig å si hva som er det korrekte her, sier jussprofessor Johan Giertsen.

Teksten «Andelslånet er rentefritt og skal tilbakebetales i perioden fra 2002 til 2012 i henhold til Meland Golfklubbs økonomi og årsmøtevedtak», kan ifølge professoren ved Det juridiske fakultet ved UiB tolkes på flere måter.

— Spørsmålet er om det ligger premisser for lånet som ikke fremkommer av teksten i andelsbrevet. Det kan enten ses på som at man skal vurdere økonomien for tilbakebetaling innenfor perioden 2002 og 2012, eller det kan oppfattes som at det uansett er økonomien som skal avgjøre, selv om den nevnte perioden overskrides.

Giertsen peker på at ordet lån er et entydig begrep.

— Et lån skal betales tilbake, men den uklare formuleringen her gjør det vanskelig å ha en bestemt oppfatning. I næringslivet ville ikke slike formuleringer holdt, men det er kanskje mer utbredt innen ideelle organisasjoner som golf og andre idrettslag.