Mens lagmannsretten skal avgjøre om bystyrepolitiker Jan Sverre Stray skal løslates fra varetekt, er de to siktede forretningsmennene allerede sluppet fri. Bergen tingrett sa nei til politiets ønske om varetektsfengsling, og politiet har trukket ankene.

For den ene forretningsmannen konkluderte retten med at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for korrupsjon. For den andre kom retten til at det ikke var fare for bevisforspillelse dersom han ble løslatt.

— Avhenger av kontekst

Strays forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til BT at det ikke er ulovlig for en politiker å være døråpner og arrangere møter, med mindre det blir gitt en utilbørlig fordel.

Professor i strafferett på Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland, sier at korrupsjonsbestemmelsen er «meget skjønnsmessig og uklar» på dette punktet.

— Alt avhenger av konteksten. Utilbørlig fordel vil si at man mottar eller gir fordeler i egenskap av en bestemt posisjon. Men det er uklart både hva slags stilling og hva slags fordeler som kreves. Hva som er utilbørlig og hva som ligger innenfor det aksepterte innenfor en bestemt virksomhet, det er meget uklart, sier Eskeland.

Han legger til at lovbestemmelsen er relativt ny, og at det finnes lite rettspraksis på området.

- Flytende grense

Professor Jørn Jacobsen ved forskergruppe for strafferett og straffeprosess, påpeker at «utilbørlig fordel» er et svært skjønnsmessig uttrykk.

— Det vil blant annet ha betydning hva som er vanlig omgangsform i bransjen det er snakk om. Hvis det er helt uvanlig at en forretningsmann får treffe en politiker, kan det dreie seg om en utilbørlig fordel. Hvis det er helt vanlig, vil det trolig ikke være det. Her er det en flytende grense, sier Jacobsen.

Advokat Elden påpeker at det ikke har vært noen påstand om at Stray har hatt politisk innflytelse over det han har diskutert med forretningsmennene.

Men det er ikke noe krav for at det skal dreie seg om korrupsjon, påpeker Jacobsen.

— Det er ikke avgjørende om man selv har beslutningsmyndighet, så lenge man har en stilling som kan utnyttes til å påvirke andre som har det, sier Jacobsen.

«Tynn suppe»

Han vil ikke ta stilling til Eldens påstand om at saken er «tynn suppe», fordi han ikke har tilgang til etterforskningsmaterialet.

— Men hvis det er riktig at det er store penger involvert, kan det i seg selv skape mistanke. Det er vanskelig å forstå at noen vil betale 100.000 kroner for en tilgang til politikere som angivelig er helt vanlig, sier Jacobsen.

- Hvordan vurderer du at retten ikke fant skjellig grunn til mistanke for den ene av forretningsmennene?

— Beviskravet ved varetektsfengsling er langt lavere enn ved fellende dom. Når retten finner at det ikke er skjellig grunn til mistanke, tyder det på at bevisene i utgangspunktet står svakt.