— Problemstillingen er helt ukjent for meg. Men jeg kan ikke tenke meg at dette skal bli noe stort problem. Hvis vi får oppgitt hvilken tidsperiode det dreier seg om, kan vi rette opp feilene.

— Kan det ikke bli vanskelig å finne ut hvem som har kjørt inn til sentrum og hvem som har kjørt ut?

— I så fall får vi bare slette alle trekkene i denne perioden, sier Skulstad.