• Jeg er ikke kjent med at det skal ha kommet slike krav, sier Carl I. Hagen. Han sier partiledelsen ikke har selvstendige planer om å foreta seg noe for ekskludere medlemmer i partiet.

— Hvis det kommer en henvendelse fra Hordaland blir jeg en av dommerne i saken, men jeg kommer ikke til å være aktor.På spørsmålet fra Bergens Tidende om dette kan sette den omtalte fredsavtalen med "verstingen" Vidar Kleppe i fare, sier han.- Hvilken fredsavtale? Før det er fredssamtaler må det være krig. Jeg har ikke hatt noen fredssamtaler med Vidar Kleppe. Påstandene om at partiet skal ha inngått en slik avtale skjønner jeg ingenting av, sier Hagen.Så vidt BT har grunn til å tro kan et krav om eksklusjon komme opp på partiets sentralstyremøte neste helg. Først må fylkesstyret fatte det formelle vedtaket, så blir saken sendt til sentralstyret for behandling. Det er sentralstyret som må avgjøre om påstandene mot de tre er så sterke at det kan føre til eksklusjon.