Studentavisen Studvest har undersøkt hvordan Universitetet i Bergen fordeler forskningsmidler og studieplasser.

Ifølge beregninger avisen har gjort, prioriterer universitetet studier knyttet til olje fremfor fornybar teknologi.

Stolt over oljekunnskap

PRIORITERING: Avisen Studvest har undersøkt tallet på studieplasser og forskningsprogrammer.
Raquel Maia Marques (Studvest)

Avisen anslår at universitetet har om lag 130 studieplasser innenfor studier som er enten helt eller delvis rettet mot petroleumsvirksomhet.Til sammenligning er det 38 plasser på studieretninger knyttet til fornybar teknologi.

UiB-rektor Dag Rune Olsen forsvarer prioriteringen. Han er stolt over at universitetet har en sterk posisjon innen petroleum.

— Vi har tiltrukket oss mange dyktige forskere. Petroleums- og prosessteknologi er vårt mest attraktive studie, sier Olsen til Studvest.

- Skattepenger ut vinduet

UiB-rektoren forteller at prioriteringen også skyldes at universitetet ikke ønsker å ta opp konkurransen mot tunge teknologiske universiteter som NTNU.

— Vi er blant annet gode på geotermi og vindkraft. Men for å gjennomføre praktiske forsøk trengs teknologi og tungt ingeniørarbeid. Her vil vi tape mot NTNU. Å ta opp den konkurransen vil være å kaste skattepenger ut vinduet, sier Olsen til Studvest.

Foreslår IT-satsning

Uttalelsene fra UiB-rektoren har allerede skapt reaksjoner i universitetsmiljøet.

Peter Haugan, professor ved geofysisk institutt, har lenge deltatt aktivt i debatten om energiforskning. Han er kritisk til UiB-rektorens strategi.

— Det finnes nisjer der vi kan bli bedre enn NTNU og allerede er bedre og større. Da tenker jeg blant annet på IT, sier han til Studvest.

Godt oljet: UiB er tungt inne i petroleumsforskning, skriver avisen Studvest.
Øystein Birkenes (Studvest)