— Helt forferdelig!

Torstein Dahle ble sjokkert, da han leste BT søndag. I avisen forteller Renate Liv Haukeland om datteren Annette, som døde av en overdose i april i fjor. Hun ble bare 21 år.

Det eneste midlertidige botilbudet Annette fikk av Bergen kommune var plass på hospits sammen med eldre, garvede rusmisbrukere. Da var hun nettopp fylt 20 år. På naborommet bodde en jente på 18. - Det burde ikke være lov å plassere unge under 25 år på hospits. Det er en oppfordring til videre misbruk. Ingenting annet, sa Annettes mor til BT i går.

— En skrekkelig løsning

— Å sluse ungdommer inn på hospitser er en skrekkelig løsning. Det vet alle. Dette forteller om en underprioritering som er uhyre kritikkverdig, sier Dahle.

Nå setter Rødt-politikeren trykk på saken. I bystyret i ettermiddag spør han byråden hvorfor Bergen kommune plasserer så unge mennesker på hospits.

Dessuten krever han svar på hva byråden vil gjøre for å få slutt på denne praksisen.

— Hospits er helt klart kommunens ansvar. Det er dyrt og ingen besparelse. Med begrensede ressurser kan man helt opplagt gjøre mye mer for denne aldersgruppen, sier Dahle.

- Ingen heksekunst

I en kronikk i BT fortalte Annettes mor at sosialkontoret for en periode på 4 måneder betalte 57.600 kroner for et enkelt rom på få kvadratmeter.

— Å tro på hospits som løsning er naivt, skrev Renate Liv Haukeland og la til:

— Hvem kan kutte ut rusen, når tilgangen rundt deg er så stor og miljøet så destruktivt?

Etter Dahles mening er det ingen heksekunst å finne bedre alternativer enn hospits for unge rusavhengige.

— Blant annet kan man etablere leiligheter, som ikke koster all verden, foreslår han.