• Byrådet har ingen grunn til kritisere oss for håndteringen av gebyrskandalen, mener Martin Smith-Sivertsen (H) og Torstein Dahle (RV).

De to reagerer på at byrådet i gårsdagens Bergens Tidende kritiserte dem for å reise tvil om kommunen har råd å betale tilbake en halv milliard kroner.

Byrådet bagatelliserte

— Det er uhyre frekt av byrådet. Det som er saken er at byrådet hele veien har forsøkt å bagatellisere, og gitt inntrykk av at det er snakk om små beløp. Nettopp på grunn av byrådets manglende evne og vilje har flertallet i finanskomiteen, med hjelp fra kommunerevisjonen, forsøkt å finne frem til omfanget i denne saken, sier Dahle.

Beløpet er i størrelsesorden en halv milliard kroner. Både Dahle og Smith-Sivertsen sier de lenge har vært klart at 850 millioner kroner har vært for mye.

— Det beløpet byrådet regnet seg frem til, var på den andre siden altfor lite, sier Smith-Sivertsen.

For både Smith-Sivertsen og Dahle er størrelse på beløpet blitt litt av et dilemma. For pengene må betales ut i en engang.

Får ikke låne

— Dette må finansieres, og vi mener den eneste måten å gjøre dette på er å ta opp et lån. Men da må regelverket endres, sier Smith-Sivertsen.

— Det er ikke forsvarlig å ta dette fra kommunens løpende oppgaver. Det vil få katastrofale følger for eldreomsorgen, skole og helsevesen, sier Dahle.

Dersom det ikke kan tas opp lån, mener Smith-Sivertsen at tilbakebetalingen bare kan finansieres ved å foreta ekstraordinært salg av for eksempel BKK-aksjer.

Han ser det som har skjedd som et bevis på kommunalt vanstyre gjennom snart 15 år. I tillegg til kravet om tilbakebetaling kommer kommunale underskudd de to siste årene på minst 350 millioner kroner.

Regning på en milliard

— Byrådet legger etter seg en regning på nærmere en milliard kroner, som det skal bli svært tøft å ta ansvar for i de kommende årene.

Både Dahle og Smith-Sivertsen reagerer på at byrådet søker å så tvil om hvor mye som skal betales tilbake. Begge mener det endelige beløpet kommer til å ligge i størrelsesorden en halv milliard kroner.

— Når byrådet nå, etter at det selv ikke maktet å beregne hvor mye byens innbyggere har til gode, på ny sår tvil om tallmaterialet, er det patetisk, sier Smith-Sivertsen.

Han tviler på om byrådet er så villig til å betale pengene tilbake, som det gis uttrykk for.

— At byrådet er kommet på banen er bra, men jeg betviler Strøm-Erichsens reelle vilje til å gjøre noe. Jeg har merket meg hennes formuleringer om tilbakebetaling i «en eller annen form». Utbetalingen må skje til den enkelte abonnent, det må skje i en engang, og ikke strekke seg over tid, sier han.

<b>Slår tilbake</b>: Kommunalpolitiker Martin Smith-Sivertsen (H) er klar: Kommunen må betale tilbake den halve milliarden som er tatt for mye i vann- og avløpsgebyrer siden 1991. (Arkivfoto: Ørjan Deisz) ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ