• Det er uholdbart for unge å flytte inn i kjellerleiligheter på Haukeland.

Det sier Jill Katrin Lepsøy. Hun er tillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) og talskvinne for de ansatte på Osheim.

— Vi vil gjøre alt vi kan for å unngå flytting, understreker hun.

Lepsøy sier det blir umulig å skape samme gode bomiljø på Haukeland som barna har på Osheim.

— På Os holder vi til i et boligområde og er integrert i et nabolag. Det går ikke an i de trange kjellerleilighetene på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling som er omgitt av store sykehusbygninger.

Lepsøy er kritisk til kommunikasjonen og informasjonen de ansatte har fått flyttetidspunktet.

— Det har vært mye forvirring om flyttedatoene. Usikkerheten har vært stor siden sommerferien. Først fikk vi beskjed om at vi skulle flytte 1. september. Siden er datoen endret flere ganger. Det har ført til at mange ser seg om etter andre jobber. Noen har allerede sluttet. Det fører også til usikkerhet for ungene, sier Lepsøy.