Underleg, fordi det er ei unødvendig påkjenning for heile klassen, skriv Hjermann i eit svarbrev til Kjell Atle Gullbrå, og fordi det er så lite å spare på vedtaket.

Hjermann kan ikkje uttale seg om vedtaket om å flytte klassen er lovleg, men skriv at det hadde vore ein stor fordel for Guro å sleppe å byte skule.

«Barneombudet ser det som uheldig at kommunen velger en løsning som virker negativt for hele klassen, og som ser ut til å være særlig belastende for en elev med spesielle behov, som tilfellet er for Guro», skriv Barneombodet.