— Det er en veldig uheldig utvikling. Det er viktig for folk å ha tilgang til sjøen. Vi jobber for å sikre dette, sier administrativ leder i friluftsrådet, Åge Landro.

— Det offentlige har ansvar for å sikre at folk kommer seg til sjøen. I utbyggingssaker virker det av og til som om det ensidig blir tatt andre hensyn, sier Landro. Han peker på at BOF selv har vært nødt til å gi fra seg et område til boligutbygging.

Byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen sier at byrådet vil se på bruken av skilt som begrenser tilgangen for folk flest.

— Selv om det er ens private område kan man ikke gjøre hva man vil der, sier rådgiver Espen Koksvik i Miljøverndepartementet i en generell kommentar.

— Det er ikke sikkert det er lovmessig grunnlag for å plassere ut skilt. Det kan ha både med størrelse, plassering og budskap å gjøre, sier Koksvik.