Enda mer undrer han seg over at påtalemyndigheten og statsadvokaten velger å holde begrunnelsen hemmelig for Andersens familie.

— Det er både uheldig og svært underlig. Jeg ser ikke at det finnes et eneste argument for en slik avgjørelse, sier Drægebø, som er bistandsadvokat for Kenneths familie.

Han orienterte nylig familien om statsadvokatens innstilling. Drægebø forstår deres reaksjon.

— Også jeg ble overrasket da jeg ble kjent med at statsadvokaten vil henlegge saken. Nødverge vil selvsagt være et tema i retten, men her mener jeg den siktede har gått for langt.

— Denne prosessen går sin gang uten at vi verken kan eller vil påvirke den. Det vi har bedt om er å få vite hva statsadvokaten begrunner innstillingen sin med. Det bør de pårørende få vite, sier Drægebø.

— Å bli satt på sidelinjen er en ekstra byrde for dem i en ellers tung tid. At de får innsyn i papirene etter at Riksadvokaten har avgjort saken endelig, er ikke tilfredsstillende, legger han til.

Drægebø mener hemmeligholdet som nå bedrives kan gi et skinn av at noe skal holdes unna, noe han tror ikke er tilfelle.