• En fjerdedel ufaglærte på en sikkerhetsavdeling er altfor mange. Dette er veldig uheldig for pasientene, sier psykiater Randi Rosenqvist.

Rosenquist har selv vært overlege på sikkerhetsavdelingen på Gaustad sykehus i 14 år, og har fulgt godt med på sakene i mediene om sikkerhetsavdelingen på Sandviken de siste månedene.

Hun beskriver to konsekvenser av å ha en sikkerhetsavdeling der en stor andel av personalet er ufaglært.

— For det første er det en stressfaktor for pasientene at de har mange å forholde seg til. Problemet er at kommunikasjonen ofte er dårlig i en slik avdeling, sier Rosenqvist.

Forklaringen er at det oftere blir misforståelser når mange ansatte skal formidle beskjeder seg imellom, og så videreformidle budskapet til pasientene.

— Det andre poenget er at ufaglært personell har vanskeligere for å forstå hva behandlingen går ut på. Da blir det ofte slik at de i sin omgang med pasientene enten blir veldig firkantede eller veldig vage, sier Rosenqvist.

Psykiaterens erfaring er at begge disse momentene fører til at pasientene har mindre nytte av behandlingen.

— Noen reagerer med aggresjon og truende atferd, andre blir utrygge. Det blir lettere å spille de ansatte ut mot hverandre og manipulere dem. Det kan for eksempel ende med at noen åpner en dør som ikke skulle vært åpnet, sier Rosenqvist.

Hun reagerer negativt på at Sandviken skisserer bruk av fengselsvakter som et svar på problemene de har hatt i det siste.

— Fengselsvakter kan helt sikkert ha interessante erfaringer, men de kan ikke gi behandling, og det er det disse pasientene trenger mest av alt, sier Rosenqvist.