• Jeg reagerer kraftig på Anne-Grete Strøm-Erichsens uttalelser i BT om hemmelighold i saken om byreklame, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

I BT onsdag 15/6 gir opposisjonsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, Ap, uttrykk for frustrasjon over hemmelighold omkring avtalen, og at byrådet gir for lite informasjon.

— Faktum er at vi kunne behandlet denne saken ferdig i byrådet. I stedet har vi valgt å la saken gå til bystyret. Dermed vil alle de folkevalgte få full tilgang til hele avtalen, og kan da på selvstendig grunnlag gjøre seg opp en mening om den, sier Lisbeth Iversen.

— Vil dere deretter offentliggjøre hele avtalen?

— Det er det vi tar sikte på.

Hun bemerker også at det var byrådet under Anne-Grete Strøm-Erichsens ledelse som høsten 2003 la frem saken om byreklame.

— Byrådet gikk den gang inn for mer omfattende planer enn dem som vi nå presenterer. Derfor er Anne-Grete Strøm-Erichsens kritikk av vår behandling av saken uforståelig, sier Lisbeth Iversen.