— Jeg syntes det var rart og uheldig. Det var klare tegn på at det var gått ut penger fra hennes konto som det ikke var en naturlig forklaring på. En ting er å stoppe granskingen. Men at hun heller ikke ville undersøke nærmere selv, forstår jeg ikke, sier advokat Inger Hygen Flostrand.

- Stanget hodet i veggen

— Hva burde hjelpevergen gjort?

— Hun burde innhentet kontoutskrifter og sett om det var uforklarlige uttak fra kontoen. Altså en liten jobb i forhold til hva man kunne oppdaget.

Flostrand er overrasket over reaksjonen fra hjelpeverge og overformynderi.

— Jeg ble veldig kritisk til at de ikke lot til å være mottakelig for innspill fra oss i det hele tatt. Det var som å stange hodet i veggen, sier hun.

Advokat Jon Eilif Orrem, som representerte blant andre Gustav Rostrup i søksmålet, mener også uttakene er mistenkelige.

— På grunn av helsen var hun ikke i stand til å motstå en eventuell utnyttelse. Spørsmålet er om noen påvirket henne og hjalp henne til å ta ut pengene. Det burde vært undersøkt.

- Alarmerende tekst

Han peker også på teksten i lånebekreftelsen.

— Teksten er så alarmerende at det burde fått hjelpevergen til å reagere. Lånet ble dessuten opprettet gjennom to store kontantuttak, noe som er svært uvanlig. Normalt blir beløpene overført fra en konto til en annen, sier Orrem.

Også Dagny Rostrup advokat, Nicholas Sayer, er kritisk til at granskingen hans ble stoppet av hjelpevergen.

— Jeg var uenig i beslutningen og mente at det var i klientens interesse å få gjort disse undersøkelsene. Hvem som skulle gjøre det var ikke så viktig, sier advokaten. For øvrig viser han til taushetsplikten.