• Jeg har fem legeerklæringer på at Oddekalv ikke bør møte i retten av hensyn til hans helse. Hvis han hadde hatt en lett tarminfeksjon, ville han fått utsettelse. Uteblivelsesdommen mot Oddekalv er uforståelig, sier advokat Per Magne Kristiansen til Bergens Tidendes nettutgave.

Han trakk seg 2. februar som Oddekalvs advokat. Årsaken var at han ikke kunne møte i retten uten å forberede seg sammen med sin klient. Men Oddekalv er syk.

Rent juridisk er alt som det skal i domsavsigelsen. Når Oddekalv ikke møtte i retten, legger retten motpartens påstand til grunn for dommen.

Tre tidligere utsettelser Kristiansen reagerer imidlertid på at de tre tidligere utsettelsene i lagmannsretten brukes mot Oddekalv.

— Den første gangen kunne ikke Gulating lagmannsrett stille dommer, den andre gangen hadde hans daværende advokat lungebetennelse, og i fjor måtte jeg gjennom en lettere operasjon. Først denne gangen skyldes utsettelsen Oddekalv selv, sier Kristiansen.

Dommen vil nå begjæres oppfrisket. Det vil si at det innen 30 dager sendes begjæring om at saken fremmes på nytt i lagmannsretten. Kristiansen sier til BT at Oddekalv vil bli representert av ham eller en annen ved advokatkontoret.

Det er uvisst når saken kommer opp igjen i Gulating lagmannsrett.