Leder i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv, har i flere år vært kritisk til at Wergeland Halsvik AS skal få lagre radioaktivt avfall fra oljeindustrien. Onsdag kveld tok Miljøvernforbundet seg inn på industriområdet.

— Vi hadde en mistanke. Da vi kom til deponiet, sto døren ulåst. Innenfor fant vi to-tre tønner som var merket som radioaktivt avfall, sier Oddekalv.

Skal levere anmeldelse

Wergeland Halsvik har fått ja av Statens strålevern til å opprette et fjelldeponi for radioaktivt avfall, men Miljøvernforbundet vil anke avgjørelsen og mener saken ikke er ferdigbehandlet.

— At de har tatt i bruk deponiet allerede, vitner om forakt for forvaltningsloven. Når porten står ulåst, viser det at disse folkene ikke bør få drive et slikt deponi, mener Oddekalv.

Han vil i dag levere inn en politianmeldelse mot firmaet. Oddekalv mener blant annet at sikkerheten er for dårlig og at det farlige avfallet er oppbevart uten tillatelse.

Skuffet over Oddekalv

— Deponiet er ikke tatt i bruk, svarer administrerende direktør Lars Hellandsjø.

Han sier at fatene er ment for demonstrasjonsformål, og at to av dem er tomme, mens det siste inneholder et par hundre kilo lavradioaktivt avfall. Solveig Dysvik i Statens strålevern bekrefter at firmaet har tillatelse til å ha de tre fatene der.

— Det er ikke snakk om grønt og selvlysende avfall, men avleiringer fra boreprosesser i Nordsjøen. Naturens egen radioaktivitet, sier Hellandsjø, som tar politanmeldelsen med stor ro.

— Men jeg er skuffet over at Kurt Oddekalv tar seg til rette på denne måten. Han kunne bare tatt en telefon, så ville han fått full omvisning. Dette er ufin opptreden, sier han.

Uenige om sikkerheten

Oddekalv hevder at det ikke var folk på stedet, og at avfallet ikke var forsvarlig sikret.

— Mitt besøk viser at bedriften ikke har kontroll på interne rutiner. Vi gikk rett inn, og tønnen sto åpen, sier han.

Hellandsjø hevder derimot at det var folk på stedet, og at Oddekalv har tatt seg forbi en stengt port.

— Låsen i sidedøren på porten skulle skiftes, og var ikke der. Det er beklagelig. Den er på plass igjen nå. Uansett var det folk på stedet, sier Hellandsjø, som mener sikkerheten er god nok.

— Tønnene står i en tunnel inne i fjellet, bak en port inne på industriområdet, sier han.

Tror ikke anken fører frem

Etter brannen ved tankanlegget i Sløvåg i mai fjor, reiste flere spørsmål rundt sikkerheten ved det planlagte deponiet for radioaktivt avfall. Prosjektet er lokalisert på Skageneset, like ved tankanlegget som ble rammet av den eksplosjonsartede brannen.

Derfor besluttet strålemyndighetene å vurdere planene på nytt. I mars konkluderte de med at deponiet kan godkjennes. Oddekalv tror ikke Miljøvernforbundets anke vil føre til noe annet resultat.

— Jeg er realist, og tror dessverre at det norske samfunn er så sløvt at det tillater dette, sier han.