Hun klarer ikke ågi en fullgod forklaring på hva som har gått galt, men sier at det tar tid å snu en kultur der alle er vant med stelle med sitt.

— Bydrift er en ufattelig komplisert organisasjon. Jeg vet ikke om noen har den fulle oversikten over alt som skjer eller hvor pengestrømmene går. Jeg har det ikke. Det er som en løk. Du skreller av et lag, så ser du at det er et nytt lag der, sier Kristijane Cook Bulukin oppgitt. I fire år har den erfarne økonomen vært styreleder i Bydrift Bergen KF.

Hun har ikke mistet troen på bestiller-utfører-modellen, men sier at det har vært vanskelig å få oversikt.

— Selv om Kjersti Skaar har gjort en kjempejobb, klarer vi ikke finne ut av alt Bydrift gjør og hvem som skal faktureres, sier Bulukin.

Hun nevner et par eksempler:

— Det er Bydrift som henter døde hunder og katter som ligger i veien. Hvem skal betale for det? Vi pusser statuene. Blir det fakturert noen? Slike ting har vært umulig å få svar på.

I mars skal nytt styre velges. Bulukin teller på knappene.

— Jeg sitter i mange styrer, og mener å ha ganske god kontroll. Men her har det vært utrolig vanskelig. Jeg må jo vurdere om jeg skal bruke mer tid på dette.