– Dommen sier klart at det er opp til Norge hvordan eierskapet i kraftsektoren skal organiseres, sier Per Andreas Bjørgan, jurist hos overvåkingsorganet ESA og en av dem som kjørte saken mot Norge i Luxembourg.

Han var i går godt fornøyd med dommen.

– Retten var enig i hovedlinjene i vår argumentasjon. Dommen er ganske klar: Norge må behandle offentlige og private kraftprodusenter likt, sier Bjørgan.