Mer enn syv år etter at Øyvind Bjarte Madsen ble drept, ble to menn i dag frifunnet for å ha deltatt i planleggingen av drapet.

– Dette har vært en ekstrem belastning for ham over lang tid, og nå er han umåtelig lykkelig for å bli trodd, sier advokat Ole Petter Drevland, som er forsvarer for en av de to, en eks-dørvakt (37).

Omfavnet av familien

Eks-dørvakten ble omfavnet av familiemedlemmer etter å ha fått frifinnelsen opplest i tinghuset i dag. På telefon til forsvarer Drevland, som er i retten i Oslo, fortalte han hvordan han opplevde frifinnelsen.

– Han er selvfølgelig ubeskrivelig lettet og lykkelig, og håper nå intenst at dette marerittet endelig skal være over, sier Drevland.

Advokaten er fornøyd med at retten har satt store spørsmålstegn ved Jarle Olsens troverdighet, slik forsvarerne hele veien har gjort.

Aktor overrasket

Dommerne gir klart uttrykk for at de mener Jarle Olsens forklaringer om sine to tidligere kamerater har vært styrt av hevnmotiver og ønske om å få gjenopptatt sin egen sak.

Aktor Jarle Golten Smørdal, som krevde 15 og 14 års fengsel for de tiltalte, sier han er overrasket over den frifinnende dommen.

— Jeg må ta til etterretning at påtalemyndigheten ikke fikk gjennomslag for sin argumentasjon, sier han.

Smørdal vil nå studere dommen, og ta stilling til om han vil anbefale for Riksadvokaten om den skal ankes.

- Ikke troverdig

Øyvind Bjarte Madsen ble skutt og drept i april 2000. Jarle Olsen er senere dømt for å ha bestilt. Saken mot de to nye tiltalte, en 37 år gammel eks-dørvakt og en fotballspiller (27), kom opp etter at Jarle Olsen ga nye forklaringer om drapet.

Olsen hevdet i retten at de to visste hva som skulle skje, og deltok i planleggingen av angrepet på Madsen. Olsen har også sagt at det ikke var meningen å drepe.

Dommerne fastslår at Jarle Olsens troverdighet har hatt stor betydning for vurderingen av skyldspørsmålet, fordi tiltalen mot de to mennnene hovedsaklig bygger på Olsens forklaring.

Retten mener Olsen ikke er særlig troverdig, og trekker blant annet frem eksempler på påstander han har kommet med som beviselig ikke stemmer, flere av dem episoder der han beskylder andre for alvorlige lovbrudd.

- Beskylder andre

– Ovennevnte eksempler viser at Jarle Olsen ikke viker tilbake for uriktig å beskylde andre personer for svært alvorlige straffbare forhold for selv å unngå straffansvar. Det synes også å være symptomatisk for Olsen at han forklarer seg ufordelaktig til politiet om personer som han på en eller annen måte er i konflikt med, heter det i dommen.

Dommerne mener dette også har vært motivasjonen til Olsen da han dro sine to kamerater inn i saken. De har trodd på de tiltaltes forklaringer om at Olsen presset dem for å få dem til å forklare seg til hans fordel, og at den nye forklaringen til Olsen kom som en hevn for at de ikke ville hjelpe ham.

Dommerne utelukker ikke at Olsen kan snakke sant, og dermed oppnå både hevn og mulighet for gjenopptakelse. Men de understreker at det måtte finnes andre beviser for de tiltaltes skyld, dersom Jarle Olsens forklaring skulle brukes for å domfelle de to.

Retten mener det finnes en del opplysninger som kan støtte Jarle Olsens forklaring om de to tiltaltes roller, men at de ikke styrker Olsens forklaring i så stor grad at de kan dømmes for drap.

Frifunnet for amfetamin-handel

Begge de tiltalte er i tillegg til drapet frifunnet for en amfetaminhandel som ifølge Olsen var motivet for at Madsen ble drept. Fotballspilleren 27 ble også frifunnet for en heroinoverlevering som skulle ha funnet sted i april 2000, og for en kokainhandel sommeren 2002.

Han er imidlertid dømt for medvirkning til og transport av et parti kokain sommeren 2002, og for å ha smuglet tabletter inn til insatte i Bergen fengsel, til betinget fengsel i åtte måneder.