Da Sjøkartverket ferdigstilte det nye kartet for Vatlestraumen i mars i fjor, ble det advart mot 121 farlige grunner. Grunnen hvor «Rocknes» gikk på var ikke en av dem. Det var et bevisst valg.

— Den er ikke av en slik karakter at det var behov for å meddeles videre. Den er svært nær land, sa Klepsvik under sjøforklaringen i går.

Markerer uenighet

I Kystverket er man lite tilfreds med Klepsviks holdning. Kystverket er tydelige på at de burde vært advart.

For å markere dette satte Kystverket opp en stake godt utenfor grunnen etter ulykken. Mandag valgte Kystverket også å endre Hilleren lykt. Den røde sektoren, som indikerer urent farvann, ble utvidet med ytterligere 20 meter fra der hvor «Rocknes» grunnstøtte. Slik vil Kystverket være på den sikre side.

To statlige etater står dermed steilt mot hverandre, og har tydelig en helt ulik oppfatning av hva som er farlig farvann og ikke.

Skyver ansvar

Klepsvik gjentok flere ganger i går at grunnen ligger langt inne i rød sektor og bare 55 meter fra Revskolten lykt.

— Selv på det gamle kartet er området avmerket med en slaggrunnslinje, som indikerer at det kan være grunnere enn seks meter. Alle skip skal holde seg godt klar av denne linjen, sa Klepsvik.

— «Rocknes» var altfor nær land, gjentar han over BT.

Klepsvik brukte mye tid på å fremheve hvor opptatt Sjøkartverket er av sikkerhet og kvalitet på det de gjør. Klepsvik må likevel innse at det er svært mye å hente på kommunikasjonen mellom dem og Kystverket.

Samtidig mener han at Kystverket må ta ansvaret for å lære seg de nye kartene.

— Når det kommer nytt kart for Vatlestraumen, 60 år etter det forrige, forventer vi at det blir byttet ut og at de som ferdes i farvannet setter seg inn i det. Når det kommer et nytt kart er det de som gjelder som offisielt kart, sa Klepsvik.

Skeptisk til kart

Under sjøforklaringen har det kommet frem at losen blant annet brukte et datakart av typen C-MAP til å oppdatere seg. Klepsvik er skeptisk til at Kystverket bruker dette i utstrakt grad.

— Kartet er laget av et privat selskap og ikke autorisert som et offisielt kart. Slike kart kan ligge langt etter våre siste kart og kan inneholde feil. Vi går derfor aldri god for innholdet slike kart har, sier Klepsvik.

— Du må spørre Kystverket hvorfor de ikke bruker autoriserte kart. Det kommer nok en endring på dette. Kystverket har alt vært i kontakt med oss, sa Klepsvik til BT i går.

Selv om det var en selvsikker direktør som vitnet i går, innser også Klepsvik at alle parter, inkludert Sjøkartverket, har interesse av at kommunikasjonen blir bedre. Klepsvik fortalte under sjøforklaringen at man for ett års tiden siden startet et prosjekt på ledelsesnivå nettopp for å oppnå dette mellom Sjøkartverket og Kystverket.

Det er uansett for sent for de 18 som omkom og de mange som så sterkt er berørt av tragedien i Vatlestraumen forrige mandag.