• Hvis de har søkt om skjenkebevilling burde jeg ha hørt om det, sier Gro Gaarder, kontorsjef for Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune.

— Foreløpig har jeg ikke mottatt noen søknader om en slik «Showboat», det er derfor umulig å si noe om utfallet av en eventuell behandling av den.

For havnekaptein Gunvald Isaksen i Bergen Havnevesen er det imidlertid ikke vanskelig å spå om fremtiden til «Showboat» i Bergen. En slik fremtid eksisterer ikke, i hvert fall ikke på offentlig grunn. - Det er uaktuelt, sier Isaksen til Bergens Tidende. - De får ikke plass i Vågen.

Isaksen forteller at Havnevesenet får en rekke søknader om å få drive den type virksomhet i Bergen. - Resultatet av behandlingene har vært konsekvent hele veien. Ingen offentlige kaier blir tilgjengelig for dette, slår han fast. Dermed ser det ut til at den enste muligheten for «Showboat» til å etablere seg i Bergen, er hvis eiere av et privat kaianlegg stiller plassen sin til rådighet.