• Det er helt uakseptabelt at Avinor ikke retter seg etter føringer fra Havarikommisjonen etter fire nesten-ulykker på Flesland, sier Arne Sortevik (Frp) i samferdselkomitéen.

Etter å ha lest BTs sak om landingsproblemene på Flesland i går skrev han et brev til samferdselsminister Liv Signe Navarsete. I brevet krever han at det blir gjort tiltak for å bedre sikkerheten på Flesland.

— Når Havarikommisjonen skriver anbefalinger og forslag til Avinor, så er det å regne som pålegg. Det er ikke rom for diskusjoner. Jeg er sjokkert over at Avinor nærmest rister på skuldrene av dette, sier Sortevik.

Havarikommisjonens viktigste anbefaling er at det blir montert senterlinjelys, som vil gjøre landingene enklere og tryggere når sikten er dårlig. Det er tredje gang kommisjonen gir Flesland denne anbefalingen.

— Det er en selvfølge at nødvendig sikkerhetsutstyr skal være på plass. Hvis det er slik at det står om penger, må Avinor vende seg til eieren sin, staten, og be om ekstra midler, sier Sortevik, som har ansvar for fagområdet flytrafikk i Frp.

Har truffet lys

Som politiker og hyppig flypassasjer reagere han med uro på det som er kommet frem i den nye rapporten.

— Det er ikke hyggelig å lese om at det har vært slike situasjoner, og jeg har selv vært med på å dunke borti et av lysene på siden av rullebanen. Folk skal føle seg trygge når de er ute og flyr, og vi skal ikke ha nestenulykker, sier Sortevik.

Han vil kontakte Flyhavnsjef på Flesland, Dag Jarle Aksnes, snarest for å få vite hvordan Avinor forholder seg til Havarikommisjonens rapport.

Flyhavnsjefen uenig

Flyhavnsjef Aksnes er ikke enig med Sortevik i at Havarikommisjonens anbefalinger er å regne som pålegg.

— Nei, dette er anbefalinger som vi kan velge om vi vil følge. Vi tar rapporten veldig på alvor, og vurderer rådene. Men vi må tenke helhetlig, og kan ikke gå av hektene på ett tema som det nå er snakk om med senterlinjelys, sier Aksnes.

Han presiserer at Bergen lufthavn følger alle regler og pålegg, og at hvis de skaffer ytterligere sikkerhetsutstyr, så er det å bedre sikkerheten ut over kravene.

— Er det sikkert at reglene og kravene lever i takt med hva som til enhver tid er nødvendig?

— Nei, det har du rette i, så dette er ting vi stadig diskuterer. Vi jobber med en masterplan for Flesland der vi vurderer mange tiltak. Hvis vi velger å gå for senterlinjelys, kan vi ha det på plass innen 2009, sier Aksnes.

Kostbart

Han sier at det ikke er gjort beregninger på hvor mye det vil koste å installere senterlinjelys på Flesland, men det er liten tvil om at det er kostbart.

Temaet om anbefalinger og pålegg er viktig fordi det lett kan føre til ansvarsfraskrivelse den dagen en ulykke eventuelt skjer. Avinor kan på sin side vise til at de følger alle krav, mens Havarikommisjonen kan vise til anbefalinger som ikke er fulgt opp.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ønsker ikke å uttale seg om Havarikommisjonens rapport nå, men viser til at saken først skal behandles i Luftfartstilsynet.