• Hvis en ansatt hos meg hadde opptrådt på samme måte, hadde han ikke jobbet der lenge, sier regjeringsadvokaten.

Videoen av dommer Tor Bertelsen i krangel med sin leder i Bergen tinghus, ble lagt frem som bevis i retten torsdag.

— Banket i pannen

Regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs slår fast at det er fullstendig uakseptabelt at en dommer dytter sin nærmeste leder og banker ham i pannen på arbeidsplassen.

— Dette er ingen alvorlig voldsepisode eller noen stor fysisk krenkelse, men det er likevel en helt uakseptabel opptreden av en dommer, sa Fagernæs.

Staten har saksøkt Bertelsen for å få ham fradømt stillingen som dommer i Bergen tingrett. Bertelsen har i flere år hatt et anstrengt forhold til sine nærmeste ledere. En av dem er dommer Ove Kjell Hole, som blir dyttet av Bertelsen på opptaket fra august 2010.

Krangelen skyldtes at Bertelsen mente han var inhabil, og ikke ville ta en sak Hole påla ham.

— Uberegnelig

— Jeg kan ikke la være å tenke på hvordan det ville vært hvis noen på mitt kontor hadde gjort det samme, og banket meg i pannen når jeg ville gi ham en sak. Vedkommende ville ikke jobbet der særlig lenge, sa regjeringsadvokaten.

Han påpekte også at Bertelsen er den aggressive parten på opptaket, mens Hole er passiv med armene langs siden.

— Opptaket sier noe om saksøktes uberegnelige væremåte, sier Fagernæs.

Hole har i en redegjørelse forklart at han ikke anså dyttingen som en legemsfornærmelse, og at han ikke var redd da det skjedde. Han har ikke ønsket å kommentere saken overfor BT.Da Bertelsen ble konfrontert med at han dyttet Hole, nektet han for det, og kalte det "diktverk". Han skal forklare seg for retten i neste uke.

Bertelsens advokat, Sigurd-Øyvind Kambestad, begynte sitt innledningsforedrag etter lunsj torsdag. Han kommenterte ikke videoen utover å påpeke at den er komprimert og ikke viser hele hendelsesforløpet, og at den er uten lyd, slik at man ikke vet hva som blir sagt.