— Det er uakseptabelt at de regionale helseforetakene over flere år ikke tilpasser seg de økonomiske rammebetingelsen fra eier (staten). Det skriver Riksrevisjonen i en rapport som i formiddag ble oversendt Stortinget, som er revisjonens oppdragsgiver.

Jørgen Kosmo og hans stab i Riksrevisjonen har tatt for seg den økonomiske styringen av de fire (før: fem) regionale helseforetakene. Dommen er knusende.

Minus 25 milliarder Fra staten tok over sykehusene og etablerte de regionale foretakene (2002), har disse opparbeidet seg et underskudd på 25 milliarder kroner.

— En stor del av dette underskuddet er styrt fra eier (staten) ved at det verken er stilt krav om, eller bevilget midler for å nå regnskapsmessig balanse, heter det

Helse Vest havner midt på treet. Det er giganten Helse Sør/Øst som står for den store overskridelsen, med 13 milliarder, mens Helse Midt-Norge får skryt for å være den eneste i klassen som tilfredsstiller kravene de siste to årene.

Underskuddene har variert fra år til år. Selv om staten i fjor ga de fire regionale foretakene 500 millioner ekstra, klarte de å oppnå et underskudd på 700 millioner.

— Et vedvarende underskudd kan ikke fortsette uten av de regionale helseforetakene blir tilført ny egenkapital fra eieren, mener Riksrevisjonen.

For stort gjennomtrekk Riksrevisjonen skriver i sin rapport at det er flere årsaker til de gigantiske overskridelse. En forklaring kan være manglel på kontinuitet i ledelsen av foretakene. En stor gjennomtrekk av toppsjefer, og særlig økonomiske ledere, kan være en forklaring.

Det er medisinsk og kirurgisk drift som har dårligst styring, mens psykiatrien klarer seg bedre, mener Riksrevisjonen.

Hva synes du om Riksrevisjonens kritikk? Si din mening.