• Når det foreligger dokumentasjon på at asylsøkere har vært utsatt for tortur, tror ikke Utlendingsdirektoratet på den.

SIGBJØRN LINGADet sier stortingsrepresentant Ågot Valle (SV) etter at Bergens Tidende i går skrev om Uthayachandran Rangasamy, som tross fysisk og psykisk funksjonshemming ikke får innvilget sine søknader om asyl på humanitært grunnlag i Norge. Han kan når som helst bli sendt tilbake til hjemlandet Sri Lanka. Arr på overkroppen vitner om tortur fra den tiden han oppholdt seg i Sri Lanka og India. — Umenneskelig Ågot Valle er frustrert over ikke bare denne, men mange tilsvarende saker hvor Utlendingsdirektoratet (UDI) avslår asyl på tross av dokumentasjon.-Med denne mannens helsetilstand er det helt umenneskelig å sende ham tilbake. Det er jo tydelig at mannen er torturert. Skjønner de ikke at en som har jobbet med de tamilske tigrene og brutt ut fra dem, er i fare i hjemlandet, bør de sette seg bedre inn i situasjonen i landet, sier Valle til BT. Hun er frustrert over en asyl- og flyktningepolitikk hun mener "oser av fremmedfrykt og hvor det overordnete er å stemple og mistenkeliggjøre alle som kommer hit". Hun etterlyser også bruk av skjønn i sakene.- Vi har for liten kompetanse på tortur i Norge, og de ressurspersonene vi har, blir ikke trodd selv om de leverer dokumentasjon på dokumentasjon. Vi har tidligere kritisert UDI for mangel på skjønn, sier Valle. - Meningsløs politikk Valle irriterer seg også over at Rangasamys mellomlanding i Nederland gjør det vanskeligere for ham å få asyl i Norge.- Fordi Norge har tatt etter EUs asyl- og flyktningepolitikk, er det vanskeligere for ham og mange andre å få asyl dersom de for eksempel mellomlander i et annet land først. Det er meningsløst, sier Valle.Hun vil nå ta opp både dette og problemet med dokumentasjon av tortur med kommunalminister Sylvia Brustad. - Drøye påstander Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Einar Gelius, mener Ågot Valles påstander er drøye.- Hun må i alle fall dokumenteres at det er et generelt bilde at dokumentasjon på tortur ikke blir trodd. Rundt 25 prosent av de som fikk asyl i Norge i fjor, fikk det på humanitært grunnlag. Det er forskjellige årsaker til det, og det helsemessige er en årsak som alltid blir vurdert, sier Gelius. Han mener også mange av sakene er mer kompliserte enn det man kan få inntrykk av i mediene.- Mange av sakene er veldig kompliserte. Ofte viser ikke media det fulle og hele bildet, særlig ved at bare en versjon av saken kommer frem.- Det er uansett klart at når UDI får slike kraftige beskyldninger mot seg, må vi sjekke om det er hold i disse påstandene, sier statssekretæren.