— Han kan ikke fortsette å styre etter flaks-metoden, sier Warloe, som er gruppelederkandidat for Høyre ved høstens valg.

I gårsdagens BT uttrykte Tystad forundring over den sterke økningen i skatteinngangen i Bergen i første halvår. Ifølge Statistisk sentralbyrå økte skatteinngangen i byen med 16,3 prosent, eller 1,6 milliarder kroner, i perioden.

I kommunens egne tall på skatt som går innom Bergen kommune, er økningen på 9,2 prosent. Det er 26 millioner bak budsjettet.

— Dette tyder bare på at budsjettet Tystad er ansvarlig for er meget dristig, mener Warloe.

— Hvorfor det?

— Fordi han uttrykker overraskelse over de store skatteinntektene, samtidig som de faktisk er under budsjettet. Det er politisk ansvarsløst av Tystad.

— Men nå viser jo skatteinngangen seg å være tilnærmet så høy som budsjettert?

— Ja, men de tok en sjanse. Et budsjett skal være nøkternt og bygget på realistiske forutsetninger.

Det at budsjettet ikke er oppnådd, viser at de har tatt for hardt i, sier Henning Warloe.

Finansbyråd Trond Tystad mener det ikke er grunnlag for å kritisere ham.

— Jeg er jo ikke overrasket over skatteøkningen, men årsakene til den. Og det er overraskende at vi gjør det såpass mye bedre enn resten av landet, sier han.

Han forteller at byrådet har fulgt regjeringens opplegg for skatteinngangen i budsjettet, og at bystyret bare har gjort små endringer på det.