Raset i Hatlestad terrasse 14. september i fjor, krevde tre menneskeliv. Det gjorde også 19 husstander hjemløse. Seks måneder senere er Hogne Engedal og konen de eneste som ennå ikke fått noen form for erstatning.

— Vi er blitt dobbelt skadelidende. Først raset og nå er vi blitt offer for en forsikringsforbindelse som ikke har levert, sier Hogne Engedal.

Ekteparet Engedal bodde på raskanten, i Hatlestad terrasse nr. 99. Den midterste av tre boliger i rekke. De to naboene har fått full erstatning fra forsikringsselskapet Vesta, i samarbeid med Bergen kommune. Engedal hadde også forsikringen i Vesta tidligere, men for tre år siden skiftet han til Vital Skade gjennom DnBNORs totalpakketilbud.

— Det har vist seg å være et stort mistak. Vi er blitt et offer for en forsikringspakke som hadde et glanspapir, mens innholdet har vist seg å være noe helt annet.

Vil ikke tilbake

Vital Skade har videreformidlet forsikringsoppdraget til Gjensidige. Derfor vil ikke Vital Skade erstatte Hatlestad terrasse 99. De viser til Gjensidige.

Gjensidige på sin side vil kun erstatte skadene på huset og deretter be huseier flytte tilbake. Det er en uaktuell problemstilling for Hogne Engedal.

— Det er flere grunner til det. Den emosjonelle påkjenningen vi var utsatt for da vi ble brutalt vekket opp rasnatten, sitter fremdeles i. Området er fortsatt erklært rastruet og bygget er blitt et symbol på rasulykken, sier Engedal.

Det paradoksale er at det trolig vil koste mer å gjøre Hatlestad terrasse 99 beboelig igjen, enn å gi Hogne Engedal fullt oppgjør for husets tekniske verdi. Det forutsetter nemlig innlegging av vann, etablering av støttemur for hele husrekken og reparasjoner på Engedals hus. Totalkostnadene vil ligge på over fire millioner kroner.

- Skammelig av Vital

Bergen kommune står som eier av de to nabohusene. De er overhodet ikke interessert i å dele en slik regning.

— Dette er blitt en skammelig sak for Vital. Jeg synes det er trist. Med denne forferdelig historien, hvor så mange har lidd, synes jeg det er ille at et selskap som Vital bidrar til å forsterke situasjonen, sier byrådsleder i Bergen, Monica Mæland.

— Vi er i dialog med forsikringsselskapene. Engedal kan være sikker på at vi gjør alt vi kan for å få til en løsning. Enten gir Vital seg, eller så blir det en konflikt mellom Vital og kommunen og Vital og Engedal.

Informasjonsdirektør i Vital Skade og DnBNOR, Eivind Grønstad, sier til BT at han forutsetter at Gjensidige som Vital Skades forsikringsgiver, tilbyr et oppgjør som er i henhold til forsikringsavtalen.

— Vi er selvfølgelig opptatt av at vår kunde skal få et rettferdig forsikringsoppgjør, sier Grønstad.

— Men verken Engedal eller kommunen opplever at det er tilbudt et rettferdig oppgjør, den spesielle situasjonen tatt i betraktning.

— Det er også helt uforståelig at Vital Skade vil eksponere en sånn mangel på kundeservice i den konkurransesituasjonen som eksisterer, mener Engedal.