Landbruks— og matdepartementet foreslår enklere og tydligere regler for bo- og driveplikt på gårder. Flere vil bli pålagt boplikt og det vil bli varlig driveplikt for alle.

– Jeg vil sørge for at de som kjøper landbrukseiendommer, bor der og driver gårdene. Boplikten er en forutsetning for næringsutvikling på landsbygda, sier landbruks- og matministeren til NTB.

Regjeringens forslag om skjerping av bo- og driftsplikten sendes i disse dager ut på høring.

– Tvinger de unge

Ingrid Færevaag Håvik driver gård på Tysnes. Hun ser at det er mange unge som ønsker å holde på slektsgården selv om de ikke har mulighet til å bo der fast.

– Mange har holdt gårdene i hevd over mange år, med tanke på å flytte hjem senere. Om boplikten blir mer streng, kan de tvinges til å selge eller flytte hjem, det blir helt feil, mener Færevaag Håvik.

Selv overtok hun slektsgården på Tysnes da faren døde i 2005, mens mannen hennes ble boende på Stord. Hovedgrunnen hennes var ikke boplikten, men tanken på pensjonisttilværelsen.

– Siden vi snart blir pensjonister, er å bo på en slik gård alt vi kan ønske oss. Denne muligheten synes jeg også at de unge som overtar gårdene på et tidligere tidspunkt skal ha, sier hun.

Vil ha lys i vinduene

Det er, ifølge Riis-Johansen, i dag så mange som ønsker å kjøpe landbrukseiendommer for å bruke dem som fritidseiendommer at det er nødvendig å skjerpe bo- og driveplikten. Forslaget innebærer endringer i odelsloven, konsesjons- og jordloven.

I Tysnes kommune som er en tradisjonell jordbrukskommune, har bo- og driveplikten lenge vært et betent tema. Jordbrukssjef Sæbjørn Humlevik støtter landbruksministeren sitt utspill.

–Tysnes er i ferd med å bli en feriekommune . Store deler av den nye generasjonen vil ikke bo fast, men bruker gården som feriested, sier Humlevik. Tysnes har lenge vært omtalt som en fraflyttingskommune.

Mye skjønn

Tall fra Landbruksregisteret viser at det i 32 prosent av tilfellene er usikkerhet om kjøp av landbrukseiendom er forbundet med boplikt. Denne usikkerheten er forbundet med et skjønn som går på om eiendommen kan nyttes til landbruksdrift.

– Det er denne prosentandelen jeg vil gjøre noe med, sier landbruks- og matministeren.

Og det vil han som sagt gjøre ved å skjerpe reglene for bo- og driveplikt på den ene siden, og ved at han på den andre siden oppjusterer grensene for størrelsen på landbrukseiendommer som kan overtas konsesjonsfritt, dvs. uten bo- og driveplikt.

Vil ha lys i vinduene

Jordbrukssjefen har ei lang liste over personer som ønsker å ta over og drive videre et småbruk i Tysnes.

– Det er mange unge familier som er villige ønsker seg en gård på Tysnes, så det å få fylt opp gårdene er ikke noe problem, sier Humlevik.

– Det viktigste for oss er å ha en levende bygd og at det er lys i vinduene året rundt.

Hva synes du om strengere krav for å bo og drive gårder? Si din mening her!

SKEPTISK TIL STRENG BOPLIKT: - En strengere boplikt vil gå ut over mange unge i Tysnes som overtar slektsgårdene, sier Ingrid Færevaag Håvik.
Bladet Tysnes
APPLAUDERER REGJERINGEN: - En skjerping av plikten til å bo og drive gårdene er absolutt på sin plass, mener jordbrukssjef i Tysnes, Sæbjørn Humlevik.
Bladet Tysnes