• Jeg er skuffet over dommen, og mener fortsatt at rettspraksis ikke gir grunnlag for avskjedigelse, sier Torkel Tveit, advokat for de fire saksøkerne.

Han viser til to sammenliknbare saker fra Høyesterett som han mener bryter med denne dommen.

Han skal i neste uke ha et møte med sine klienter. De har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke.

— At dommen er avsagt med dissens, indikerer at den har et tvilsomt grunnlag, mener Tveit.