• Kvinnherad lensmannskontor handlet helt riktig da 12-åringen ble tvangshentet. Hvis noen skal granskes etter hendelsen, må det være faren til gutten.

Det sier advokat Olaf Kristian Saggau Holm. Han kjenner ikke den spesielle saken fra Kvinnherad, men har jobbet med familierett i over ti år. Han er rystet over måten som den tragiske tvangshenting-episoden blir fremstilt på:

Årelang konflikt

— Foreldre som strides om barna, er henvist til domstolene. Skal man la være å effektuere en avgjørelse fra Høyesterett, bare fordi gutten ikke vil? Han er 12 år gammel, og er blitt dratt mellom foreldrene halve livet sitt. Media fokuserer på selve tvangshentingen, som tar noen få minutter. Men det er jo hvordan gutten skal ha det de neste fem-seks årene som virkelig betyr noe!

— Etter lange og grundige vurderinger har retten slått fast at han har best av å være hos mor. Hvilken situasjon har man dersom lensmannsbetjentene ikke skal ha adgang til å effektuere en rettskraftig avgjørelse? Det er det å la han bli igjen hos far, som ville være i strid med det våre domstoler har avgjort er til guttens beste. Det vil være et overgrep mot barn ikke å tilby den optimale omsorgssituasjonen. Det vil også være i stri med FNs barnekonvensjon, mener advokat Saggau Holm.

Uvitende barneminister

Han er irritert på barne- og familieministeren, som gikk ut og sa at bildene fra tvangshentingen var det verste hun hadde sett.

— Uttalelsen viser bare at hun ikke har kjennskap til saker som dette. Bruk av makt er kanskje sjeldent i barnefordelingssaker, men mer vanlig i barnevernssaker. Nesten ukentlig tropper barnevernstjenesten opp på døren til folk, og tar fra dem barna. Klart det blir hjerteskjærende scener. Klart det er forferdelig der og da. Men det gjøres fordi omsorgsovertakelse vil være det beste for barna i det lange løp. Det er poenget man ikke må miste av synet, sier Saggau Holm, som mener 12-åringens far har hovedansvaret for det som skjedde.

— Det var faren som hadde omsorgen for gutten på det tidspunktet overleveringen skulle skje. Det er han som er den nærmeste til å bære ansvaret for at gutten måtte hentes med tvang, sier Saggau Holm.