Naturforvalter Stein Byrkjeland ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland sier dette til Bergens Tidende. Også i går var han med båten til Statens naturoppsyn på befaring i Hjeltefjorden. En båt med mannskaper fra Bergen og Omland Friluftsråd var på liknende befaring i samme området.

— I går så vi rundt tusen fugler som var så tilgriset av olje at de vil dø om kort tid. I løpet av de nærmeste dagene kan dette tallet kanskje stige til flere tusen fugl. Hvor gale det blir, vil avhenge av om olje kommer ut i Fensfjorden. Der er det rike forekomster av sjøfugl. Vi fikk rapporter som tilsa at oljesølet ikke var nådd til Fedje i løpet av gårsdagen, sier Byrkjeland.

Tusenvis er vekk

— Du har ledet et stort sjøfuglprosjekt, som blant annet har gått ut på å telle bestanden av de ulike sjøfuglene langs kysten av Hordaland og Sogn og Fjordane. Dermed vet du vel hvor mange fugler som pleier å befinne seg i området som nå er tilsølt med olje?

— Det er for omfattende å gå inn på enkeltheter i sjøfuglprosjektet her og nå. Men dette er en indikator på hva som nå er i ferd med å skje i Hjeltefjorden: Normalt skulle det nå ha vært 3000 til 4000 ærfugl i området vi dag har gjennomsøkt. Vi talte 800-900 ærfugl i det samme området. Av dette vil jeg ikke slutte at det er så mange som er omkommet. Mange kan ha trukket vekk. Vi vet rett og slett ikke hva som har skjedd, sier Byrkjeland.

— Når det verste oljesølet er fjernet, vil vi måtte ta en grundig undersøkelse på hva som har skjedd med sjøfuglbestanden i denne delen av Hordaland og søndre deler av Sogn og Fjordane, sier Byrkjeland.

- Tragedie

— Hva er det som dreper sjøfuglen når den blir tilsølt av olje?

— Oljen ødelegger strukturen i fjærdrakten og dermed mister fjærene evnen til å isolere. Det kalde sjøvannet kommer direkte inn på huden og kjøler fuglene så sterkt ned at de fryser i hjel. I tillegg pusser fuglene fjærene intenst når de er tilgriset. På den måten får de i seg olje som forgifter dem, sier han.

— Hvordan vil du beskrive det som skjer?

— Forliset av «Rocknes» er både en menneskelig og en miljømessig tragedie, en katastrofe. Oljeforurensningen vil også ha langsiktige konsekvenser ut over de umiddelbare følgene vi ser i dag. Men hvor lang tid det vil ta før forholdene er normalisert, er vi usikre på, sier Stein Byrkjeland.

Oddekalv skjøt ærfugl

Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, var også på leting etter oljeskadet sjøfugl i Hjeltefjorden i går - på sin spesielle måte.

— Av dyrevernhensyn skjøt 4-5 ærfugl som var dødsdømt av oljetilgrising nær Askøy, forteller Oddekalv til Bergens Tidende.

Han legger til at han observerte et stort flak tykk olje på vei nordover i Hjeltefjorden to kilometer nord for Hanøytangen.