Hvem skal inn i annen etasje på den nye mathallen på Torget? Diskusjonen er heftig.

Direktøren i Norsk Sjømatsenter, Odd Jordheim, sa i går at de helst vil ha hele etasjen for seg selv dersom de skal få plass til den nye sjømatsenteret.

Det likte reiselivsdirektøren i Bergen, Ole Warberg, dårlig. Han sa at det ikke er snakk om at Turistinformasjonen skal ut av mathallen.

Jeg forstår ikke at Lisbeth Iversen ikke løfter blikket og satser på det mest spenstige forslaget.

Ruth Grung (Ap)

Byråd for byutvikling, næring og klima, Lisbeth Iversen (KrF), prøvde å løse problemet med å presentere to arkitektforslag der begge parter får plass i annen etasje. Hun legger til grunn at bystyret 7. desember vedtok at begge partene skal samlokaliseres i mathallen.

Verken fugl eller fisk

Feil, mener leder for Komité for miljø og byutvikling Ruth Grung (Ap).

Hun hevder at bystyret i desember vedtok at byrådet skulle komme tilbake med mer utfyllende informasjon om bruken av annen etasje før de satte i gang arbeidet med hvem som skulle inn i annen etasje på den nye mathallen.

— Vi ville ha informasjon om det var mulig med sambruk og hadde forventet at byrådet la dette frem for bystyret og ikke startet på nytt med å bruke ressurser på arkitekter og planlegging før bystyret hadde tatt stilling til saken. Vi vil ikke komme i en situasjon der vi verken får fugl eller fisk på torget, sier Ruth Grung.

Ikke plass til begge

Grung mener at det ikke er gitt at det er plass til både Sjømatsenteret og Turistinformasjonen i mathallen. Hun mener man må gi plass til det alternativet som kan markedsføre Bergen som sjømatby på en best mulig måte.

— Ut fra den informasjonen jeg har fått så langt, bør Sjømatsenteret inn i mathallen og Turistinformasjonen ut, sier hun og fortsetter:

— Torget er vårt ansikt utad. Jeg forstår ikke at Lisbeth Iversen ikke løfter blikket opp og satser på det mest spenstige forslaget. Som i dette tilfellet er Sjømatsenteret, sier hun til bt.no.

— Når vi investerer 100 millioner kroner i en ny mathall, så er det for å skape et moderne og fremtidsrettet torg, sier hun.

- Vil styrke Torget

Sjømatsenterets planer om blant annet demonstrasjonskjøkken og aktiviteter rettet mot befolkningen i forhold til sjømat, mener hun vil styrke Torget som attraksjon og trekke til seg nye grupper.

— Det er viktig å få inn noen som vil sikre kvaliteten på Torget. Det tror jeg Sjømatsenteret vil klare, sier Grung.

Grung påpeker at hun også er opptatt av at Turistinformasjonen skal få et permanent lokale. Enten i skur 11 på Torget, som Turistinformasjonen selv har foreslått, eller i Frescohallen.

Enige med Grung

Mange av bt.nos lesere er enig med Kommunalråd Ruth Grung i at Turistinformasjonen må ut av mathallen.

Her et knippe med kommentarer fra debatten:

  • «Nå skal vi endelig få orden på skandaletorget, og en moderne mathall for sjømat. At sjømatsenteret kommer inn her med publikumsrettet virksomhet må jo være et kjempepluss og en stor fordel for torget. Reiselivslaget kan finne andre sentrumsnære lokaler, de trenger ikke være på torget, der bør man konsentrere seg om sjømat»
  • «Ja til sjømat. Turistinformasjonen kan finne seg andre lokaler»
  • «Turistinformasjonen bør være et annet sted enn her, det er nok av plass rundt torget... Stå på for et matsenter og ut med turistinfoen.>> Etterlyser informasjon

Lederen for Komité for miljø og byutvikling etterlyser nå informasjon fra byrådet.

— Byrådet vet det haster med å komme i gang med å bygge mathallen. I dag sa Byråd Monica Mæland (H) til meg at vi skal få en tilbakemelding i mars. Det er altfor sent, sier Grung.

Bør Norsk Sjømatsenter få hele etasjen for seg selv eller skal det gis plass til Turistinformasjonen også? Diskuter saken nedenfor.

OM TORGET: Ruth Grung (Ap) mener Turistinformasjonen må ut av den nye mathallen. ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN