• Turistene er ingen trussel mot fiskebestanden. Fisketurisme er mest en sak for økonomer, ikke for havforskere.

Lønner det seg bedre å la turister ta opp en del av fisken langs kysten i stedet for å reservere den for norske yrkesfiskere?

Dette er det sentrale spørsmålet i diskusjonen om å avgrense turistenes rett til å fiske i Norge, mener havforsker Knut Korsbrekke ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

— Det er mer et samfunnsøkonomisk spørsmål enn et biologisk spørsmål, sier Korsbrekke.

Det er ingen grunn til å frykte at turistenes fiske skal tømme havet.

— Det representerer overhodet ingen trussel mot fiskebestandene, sier Korsbrekke.

Lokal konflikt

Men i kampen om lokale fiskeplasser kan turister og yrkesfiskere komme i konflikt.

— Lokalt kan det gå ut over mulighetene til å drive næringsfiske, sier Korsbrekke.

Norges Kystfiskarlag, en interesseorganisasjon for fiskere med små fiskebåter, har bedt om begrensninger i hvor mye fisk utenlandske turister kan ta med seg ut av Norge.

I begrunnelsen til forslaget peker laget nettopp på kampen om hvem som skal få fiske: «I en tid med lukking av det tradisjonelle kystfisket og kamp om knappe kvoterettigheter, reagerer stadig flere yrkesfiskere på at utenlandske turister i Norge kan fiske fritt, mens yrkesfiskere selv er underlagt svært strenge reguleringer.»

2,3 milliarder kroner

En rapport fra Norges Fiskerihøgskole og Universitetet i Tromsø konkluderer med at utenlandske fisketurister fisker cirka 13.400 tonn og legger igjen 2,3 milliarder kroner årlig på reise og opphold i Norge.

Over 400 millioner kroner havner hos de cirka 940 overnattingsbedriftene som tilbyr båtutleie og fiskemuligheter langs kysten. Den typiske fisketurist-virksomheten er liten, familieeid og er etablert i løpet av 90-tallet. Omregnet i årsverk er over 1000 personer sysselsatt i denne bransjen.