Det blir tidkrevende og dyrt å kreve inn bompenger fra utenlandske turister som kjører inn i Bergen sentrum med bil. Reiselivsdirektør Ole Warberg gikk tidlig ut og foreslo at disse turistene bør få kjøre gratis forbi Autopass-stasjonene og inn i bompengeringen i Bergen.

Ordfører Herman Friele (H) synes Warberg har fremmet et positivt forslag, og er stemt for at det blir en realitet.

— Styret i Bergen Bompengeselskap AS skal ha møte i neste uke. Jeg vil fremme en formell anmodning til styret om at de finner en positiv løsning på dette, sier ordføreren.

Han begrunner dette slik: - Det er nå klarlagt at det blir vanskelig og meget dyrt å spore opp turister som har kjørt bil inn i sentrum uten å ha betalt bompengene. Jeg er enig med Warberg om at vi da bør ta konsekvensen av dette og la turistene få kjøre gratis. For at de ikke skal føle at de har gjort noe halvkriminelt, må vi også opplyse dem om at det er gratis for utlendinger i bompengeringen. Det vil gi turistene et positivt minne om Bergen, sier Friele.

Ap er positiv

Også avgått byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er positiv til Warbergs forslag:

— Jeg vil følge opp dette i bystyret og be om å få forslaget utredet. Dersom det ikke er for store praktiske vansker med å skille mellom utenlandske turister og folk som bor i Bergen og som kjører rundt med utenlandske skilter på bilene sine, bør vi gjennomføre en ordning med fritak for utlendinger på besøk i Bergen, sier Strøm-Erichsen.

Frp ikke avvisende

Heller ikke kommunalråd Liv Røssland, Frp, avviser forslaget.

— Da betalingssystemet ble behandlet i bystyret, fikk vi ikke flertall for vårt forslag om å legge opp til et system for betaling for dem som ikke har montert brikke. Med et slikt system, ville utenlandske bilister kunne betale ved passering uten etterfakturering. Når vi nå erfarer at det trolig blir lettere å la turistene kjøre gratis enn å kreve dem for bompenger, vil vi ikke avvise forslag om å la dem kjøre gratis, sier Liv Røssland.

TEGNING: GEIR TVEIT