– Det kan ikke herske tvil om at de to Spania-reisene som er omtalt i tiltalen, er rene jobbreiser, argumenterte Steinfeld blant annet med.

Han viste til at Karlsvik i 2003 nærmest ble pålagt å være med på turen til Alicante sammen med sin sjef, generalinspektør Kjell-Birger Olsen.

Faglig utbytte

– Det er ingen tvil om at Karlsvik hadde stort faglig utbytte av å treffe nåværende og tidligere offiserer på høyt nivå, fremhevet Steinfeld.

Han poengterte dessuten at Karlsvik selv var i en posisjon til å vurdere om dette var en tjenestereise, og ikke trengte å søke noen for å få den godkjent som det.

I retten er det kommet frem at Siemens betalte store deler av hotellregningen to år på rad i Alicante, deriblant for Karlsvik.

– Ikke korrupsjon

– Vi har hørt samtlige deltakere på turene si at de ikke visste om dette. Det gjorde ikke Karlsvik heller. Siemens har under ingen omstendighet betalt hele hotelloppholdet, fremholdt Steinfeld.

Han reagerte sterkt på at aktor, statsadvokat Randi Gabrielsen, insinuerte at forholdet grenset til korrupsjon.

Steinfelds forsvarerkollega, advokat Geir Sviggum, avviste videre at Karlsvik hadde gjort noe straffbart under de to Danmarks-reisene som er tatt inn i tiltalen for bedrageri.

– Vi har i retten hørt flere vitner som støtter dette synet, sa Sviggum.

Dom i saken vil tidligst falle i slutten av måneden.

I gårsdagens BT sto det at aktor har lagt ned påstand om 90 dagers ubetinget fengsel for Karlsvik. Det korrekte er 60 dager.

Larsen, Bjørn Erik