– Vi har regelmessig inspeksjon av tunnelene i vårt distrikt. Jeg er ikke kjent med at vi har tunneler som er i en slik forfatning at de må stenges, sier regionveisjef Ole Christian Torp i Statens vegvesen Region vest til NTB.

Regionen, som omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, har halvparten av antallet veitunneler her i landet. Til sammen har regionen ansvaret for vedlikehold av 400 kilometer tunnel.

– Ikke av samme karakter Torp kjenner ikke til at det i tunnelene i Region vest har gått ras av samme karakter som i Vestfold. Derimot går det ras utenfor tunnelene som gjør at veier blir stengt, påpeker han.

– Vi har av og til steinnedfall i tunneler. Det får vi rapporter om og ser bilder av i avisene. Vi prøver å hindre det gjennom inspeksjon og rensing av fjellet, men dette vil skje fra tid til annen fordi fjellmassene er i bevegelse.

– Er tunnelene på Vestlandet bygd i bedre fjell enn i Vestfold?

– Det er forskjeller fra fjell til fjell. En tunnel kan gå i flere slags fjell. Men vi har nok mindre av det fjellet som skaper problemer i Vestfold.

– Ut på anbud – Kan bilistene føle seg trygge når de kjører tunneler på Vestlandet?

– De kan føle seg trygge. Men samtidig har vi et betydelig etterslep når det gjelder midler til vedlikehold. Det gjelder bruer, ferjeleier, asfalt og også tunneler, sier regionveisjef Torp.

Han opplyser at inspeksjonene av tunnelene nå settes ut på anbud til entreprenører som utfører veivedlikehold. Tidligere var det regionens egne folk som utførte dette arbeidet.

Bergens Tidende