Beboerne i Ladegårdsgaten 64-76 mener at Bergen kommune sin vann— og avløpstunnelen, som ble bygget i 1997 og -98, har ført til grunnvannsenking i området. Dette er årsaken til de store setningsskadene på bygårdene, mener beboerne.

Ingeniørgeolog Geir Bertelsen er uenig. Han var hyret inn som geologisk rådgiver for kommunen før og under bygging av tunnelen. Onsdag var han innkalt som vitne i rettssaken mellom Ladegården og Bergen kommune.

Ingen sammenheng

  • Det var liten fare for setningsskader i Ladegårdsgaten på grunn av grunnvannssenking, sa Bertelsen i Bergen tingrett onsdag.

Han jobbet i firmaet Noteby da vann- og avløpstunnelen til kommunen ble bygget under Ladegårdsgaten. Det var Noteby som hadde ansvaret for å gjøre de geologiske undersøkelsen for kommunen.

— Kan tunnelen føre til grunnvannssenking og setningsskader i Ladegårdsgaten? spurte kommuneadvokat Eirik Tertnes.

— Jeg mener bestemt at det ikke er en sammenheng. Det er ingen grunnvannsbasseng i området, og lekkasjene i tunnelen er så små at det ikke kan ha foregått grunnvannsenking, svarte Bertelsen.

Liten lekkasje i tunnel

Bertelsen fortalte i retten onsdag at grunnvannssenking og setningsskader var et tema i forprosjektet. Han fortalte også at det var de som skulle vurdere lekkasjeforhold i tunnelen og eventuelt foreta sonderboring for å sikre at det ikke lekket vann inn.

— Hvorfor ble det ikke foretatt noen sonderboring? spurte Tertnes.

— Det er generelt lite lekkasje i tunnelen, og erfaringsmessig er dette normal lekkasje uten at det blir foretatt tetting, svarte Bertelsen og la til:

— Vi hadde fortløpende kartlegging og ville registrert tydelige lekkasjer. Vi fikk heller aldri noen lekkasjer ved boring.

Kjente til setningsskader

Tertnes spurte Bertelsen videre om Noteby var kjent med setningsskader i Ladegårdsgaten før tunnelbygging. Noe Bertelsen svarte bekreftende på.

Bertelsen fortalte også at de i forkant av tunnelbyggingen så på hvilke setningsskader man kunne få ved grunnvannssenking.

— Konklusjonen var at det var veldig små setninger og at området var lite følsomt for setningsskader, sa han.

Kommuneadvokaten var også opptatt av om kommunen fulgte alle rådene fra dem.

— Jeg mener jeg tok opp lekkasjer med kommunen, men det kom innvendinger fra entreprenøren om at dette var vanskelig å få til, fordi det var så lite vann som kom inn i tunnelen, svarte Bertelsen.

Burde foretatt målinger

Advokaten til beboerne, Eivind Pundsnes, har under rettssaken lagt vekt på at man er mye flinkere til å tette lignende tunneler i Oslo.

Onsdag sa Bertelsen at det ikke er mulig å sammenligne det som har skjedd i Ladegårdsgaten med lignende tilfeller i Oslo, fordi det er andre grunnforhold i hovedstaden.

Da det var Pundsnes tur til å stille spørsmål, spurte han igjen om hvorfor Noteby gikk vekk fra sonderboring.

— Vi fulgte det opplegget vi hadde fulgt i de andre VA-tunnelene til kommunen. Det vi hadde gjort før var godt nok, svarte Bertelsen.

Fagdommerne var opptatt av at det ikke ble gjort setningsmålinger i området i forbindelse med sprengingen av tunnelen.

— En kan si at vi burde gjort det i forbindelse med Ladegårdsgaten, men det har vi ikke gjort, svarte Bertelsen.

FARLIG: Bygårdene i Ladegårdsgaten står i fare for å kollapse. Beboerne holder Bergen kommune ansvarlig, og krever 100 millioner kroner i erstatning. ARKIVFOTO: Kyrre Lien