— Det blir tungt for selskapet å argumentere på en slik måte, mener Bernt.

Han sier det er «tålelig opplagt» at en så vidtrekkende avtale måtte godkjennes av bystyret så lenge dette ikke har gitt byrådet en klar fullmakt til å binde kommunen.

— Det kan likevel reises spørsmål om erstatning for utgifter som selskapet er blitt påført hvis byrådet har gitt inntrykk av at det som gjenstod bare var ren sandpåstrøing. Dette må i så fall vurderes konkret, og det er vanskelig å si noe om det uten å kjenne detaljene i forhandlingene mellom partene.

— Mye taler likevel for at Clear Channel burde skjønt at standpunkter kunne endre seg i en så politisk kontroversiell sak, mener Bernt.

— Det er vanskelig å forstå at en profesjonell næringsdrivende med erfaring fra forhandlinger med offentlige organer ikke innså at kommunestyret ville kunne la seg påvirke av en sterk opinionsbølge mot en slik avtale. Og det ligger så å si i kommunaldemokratiets natur at de folkevalgte skal kunne legge vekt på velgernes mening før de treffer en endelig beslutning.