• Min klient opplever det som tungt at han settes i forbindelse med forhold i utlandet, slik som ransakinger i USA.

Det sier advokat Erik Mjell, som er en av 42-åringens to forsvarere.

— Han har aldri vært der, og aldri hatt forbindelser med folk der borte, sier Mjell.

Han mener dekningen av saken er overdimensjonert.

— Vi er av den oppfatning at saken har fått en uforholdsmessig stor mediedekning i forhold til hva som er min klients deltakelse. Men slik blir det vel når det er mange land som er involvert og saken har forgreininger langt av gårde, sier Mjell.

42-åringen har innrømmet noen av lovbruddene han er siktet for:

— Han har erkjent et overgrep i forhold en gutt som ikke har vært 16 år, og oppbevaring av ulovlig pornografisk materiale. Siktelsene som gjelder utlandet er han avvisende til, sier Mjell.