1:

Jan Spjeldnæs (leder av Folkeakademiet og tidligere leder av Åsane kulturfestival): Som innbygger i Åsane, bydelen folk nå skryter av å komme fra, vil jeg heve meg over slik markedsføring som Øvretveit her bedriver. Det er en god leveregel å selge produkter, tanker og ideer gjennom å fremheve det som er godt med produktet. Å slenge dritt på og om andre for å fremheve egen sak er derimot en meget slett atferd. Jeg håper at kvaliteten på festivalen han er talsmann for er bedre enn mannen som gjør sitt for å skjemme ut hele festivalen. Det må være trist for de andre frivillige, som sikkert har stått på og arbeidet mye for å få til noe. Dem vil jeg ønske lykke til med arrangementet. Øvretveit kan jeg bare ønske god bedring – eller råde ham til å finne på noe annet å gjøre.

SVAR: – Jeg synes det er utrolig trist at uttalelsen min, som var ment som et innspill i en veldig interessant debatt, også åpner for et spor som ikke er positivt. Selv om jeg kan forstå Spjeldnæs, synes jeg dette er en svært uheldig polemikk. Jeg kan godt innrømme at jeg burde utdypet formuleringen min. Håpet var og er at vår lille festival skulle sette i gang en spennende debatt om mye viktigere ting enn å slenge dritt om andre. Det siste har ikke vært min intensjon, og jeg synes det er veldig kjedelig at det blir oppfattet slik. I ettertid ser jeg likevel at en slik oppfatning ikke er grunnløs.

2:

Severin Overaa (leder av Senioruniversitetet): – Øvretveit demonstrerer at han er perifer på mer enn en måte. Jeg ville heller si at vi med vårt store mangfold er en dynamisk bydel med mange identiteter. Sant nok har den fysiske utformingen av Åsanes sentrale deler vært noe tilfeldig, men sterke krefter er i gang for et bedre sentrum. Og kulturen? Den blomstrer og gir oss i aller høyeste grad en identitet vi kan være stolte av.

SVAR: – Veldig gledelig å høre at det finnes krefter som virkelig ønsker å gjøre Åsane bedre. Jeg ser klart poenget – at Åsane er mye mer enn det senterområdet vi sitter i nå. Min tanke er at både Åsane og Sotra kan bli bedre strukturert. Dette er en viktig utfordring – ikke bare for de lokale områdene, men for hele Bergensregionen, Hordaland og Vestlandet. Vi kjemper alle om den mest kompetente arbeidskraften – som ikke eksklusivt jakter på høy lønn, men også på attraktive bomiljøer.

3:

Roald Heggernes (leder av Åsane kulturråd og kulturhuskomiteen) : – Uttalelsen fra Øvretveit vitner først og fremst om mangelfulle kunnskaper om Åsane. Bydelen vår har en fantastisk spennende historie som Åsane historielag de siste årene har fått frem i lyset på en strålende måte – blant annet ved utgivelsen av bygdeboken «Åsane – i fortid og nåtid». Interessen for lokalhistorien viser jo på alle måter at Åsanebeboerne er glade i og stolte av bydelen sin. Jeg kan også trekke frem et mangfoldig og levende frivillig kulturliv, som gjennom generasjoner har bidratt til identitetsbygging ikke minst i bydelens mange grender og bygder. De siste årene har vi dessuten sett et sterkt folkelig engasjement i spørsmålene rundt videre utbygging og utvikling av Åsane. Etter min mening er dette et tydelig uttrykk for at folk virkelig ønsker å ta vare på historien, miljøet og kulturen som har betydd og fortsatt vil bety veldig mye for bydelens identitet.

SVAR : Det er veldig interessant å se det store engasjementet i Åsane, og jeg håper at man blir enda bedre på å kommunisere både de konkrete prosjekter og den generelle identiteten som bydelens befolkning tydeligvis er veldig stolte av. Jeg har fulgt med i debatten rundt utvikling av Åsane, og det kan godt være at det er bruddstykker fra denne debatten som har skapt grunnlag for den spissformulerte uttalelsen min. Noen av planforslagene jeg har sett kan gjøre Åsane til Bergens klart mest spennende bydel. Poenget mitt er at på Sotra er det mulig å strukturere på en lignende måte i forkant, og slik få en minst like god og kanskje også mer økonomisk løsning.

4:

Marie Fossen (leder av Åsane bygdeboknemnd): – Min umiddelbare reaksjon er at et slikt utsagn røper liten kunnskap om forholdene i Åsane.

SVAR : – Jeg kan godt innrømme at jeg ikke sitter på detaljerte kunnskaper om Åsane, men uttaler meg som en besøkende. Inntrykket man da får jeg ikke er spesielt for meg. Utformingen av kjøpesenterklusteret her er ikke så veldig estetisk, og er kanskje ikke optimalt i forhold til å lage et godt bomiljø.

5:

Stig Morten Frøiland (sekretær i Åsane AP og medlem av bydelsstyret): – Utsagnet vitner om en som ikke vet hva han snakker om. Jeg tror hans kjennskap til Åsane begrenser seg til at han kanskje har vært på Åsane senter. Senterområdet representerer ikke åsabuen like lite som senterområdet i Straume representerer sotrastrilen. Åsabuen bor på steder som Eidsvåg, Ervik, Tertnes, Morvik, Mjølkeråen, Salhus, Rolland, Flaktveit, Vikaleitet, Breistein og Hylkje. Det er en sterk påstand å hevde at disse plassene er uten identitet, og jeg tror at det vil bli kraftig tilbakevist av dem som bor der. Tross alt er vi vel 40.000 mennesker som har valgt å bo i Åsane, og vi er i sterk vekst. Det må vel også bety at folk trives her.

SVAR: – Frøiland er her inne på noe svært viktig. Det er svært uheldig når et senterområde blir det man forbinder med stedet. Dette er noe av det vi prøver å motvirke med Periferifestivalen, som holder til på Glesvær helt ytterst i havet.

6:

John Helge Gullaksen (leder i Åsane Høyre): – Det er drøyt av Øvretveit å betegne Åsane som en bydel uten identitet. Ser ut som han kun har lest Kjersti Toppes evige innspill om hvor elendig alt er i Åsane når hun omtaler utviklingen av Åsane sentrum. Folk vest for Bergen trenger tydeligvis å få utvidet horisonten sin litt. Åsane er både Tertnes, Eidsvåg, Toppe, Flaktveit og Hordvik – for å nevne noen få flotte og særpregede steder i Åsane. Skal Sotra utvikle seg på en god måte, kan det gjerne være en idé om folk derfra kommer til Åsane og ser på mangfoldet i vår flotte bydel.

SVAR : – Det er svært positivt at det kommer frem så mye kjærlighet til bydelen. Men inntrykket man får utenfra er likevel at mye handler om senterområdet. Bydelen har ikke klart å kommunisere ut den mangfoldige kulturen som finnes i bydelen. Der tror jeg både Åsane og Sotra har en utfordring. Åsane er på ingen måte et skrekkeksempel, men det må være lov å stille spørsmål ved om bydelen skal være et ideal for den utviklingen Sotra og Øygarden nå går inn i.

7:

Dag Skansen (Åsane Høyre og medlem av bystyret): – Dette er rett og slett tullprat mot bedre viten. Vi er alle klar over at planbehandlingen av Åsane har hatt sine svakheter, og at dette danner dagens utfordringer. Åsane har likevel en rekke insitamenter som i aller høyeste grad bringer frem at bydelens identitet. Idretts— og kulturlivet, de forskjellige mindre og lokale plassene i bydelen og de mangfoldige naturområdene er gode eksempler på dette. Jeg kan derfor berolige enhver sotraværing med at det ikke er noen fare forbundet med å bli en bydel i Bergen. Sotra har ellers utviklet seg svært positivt gjennom mange år, og er blant de kommuner som har sterkest vekst – noe som i seg selv er et signal om at det er et sted der folk gjerne vil bo og arbeide.

SVAR: – Jeg håper at Åsane blir bedre til å kommunisere ut til hele regionen det Skansen her sier. De store landområdene i Bergen har ikke vært utnyttet på en optimal måte. På Sotra er det noen krefter som ønsker mer konsentrert fortetting, med gode muligheter for å legge mer vekt på bomiljøet. Vi vil bort fra en suburban utvikling, og vil heller ha en kombinasjon av urbanitet og ruralitet – men med klare skiller. Periferifestivalen er en del av dette, der vi ønsker å være en stein i grunnmuren for en kulturindustri på Sotra – som igjen kan ha en effekt på den demografiske utviklingen.

8:

Jan Sverre Stray (Åsane KrF og medlem av bystyret): – Siden han studerer statsvitenskap, regner jeg med at Øvretveit snakker mot bedre vitende. Til tross for at det er gjort en del vilkårlige dispensasjoner for næringsbygg her ute, så er Åsane fortsatt den vakreste bydelen vi har. Bydelen vår har vokst fort, og det har sin pris. Men det er tøv å si at den ikke har en identitet. Dessverre så har vi noen sterke krefter i andre partier som liker å fortelle bystyret hvor forferdelig Åsane er. Min leveregel er at «du skal mene alt du sier, men ikke si alt du mener». Det er viktig at man av og til besinner seg, og ikke synger ut om alt. Ingen av de 40.000 menneskene som bor her ute er plassert her ved deputasjon. Åsane er ikke et Sibir, men et vakkert sted å bo. Selv har jeg bodd her frivillig i 35 år, og har ingen planer om å flytte. Åsane har et svært variert landskap, og står slik i sterk kontrast til Sotra – som bare er et stort ødelandskap. Det er jo noe som heter Golten der ute, og det er også inntrykket man får. Det er jo sjarmerende på varme sommerdager, men på meg virker det litt værhardt og forblåst der ute.

SVAR: – Jeg kan si helt kort at det er tydelig at jeg har satt store følelser i sving med min uttalelse. Ellers er det veldig positivt at folk er stolte av bydelen sin.

9:

Kjersti Toppe (Åsane SP og medlem av bystyret): – Dette sier litt om hvordan folk ser på Åsane utenfra. Planløs fortetting har dominert i bydelen, så det er rett å være bekymret for at en slik utvikling også skal skje andre steder. Men Åsane er ikke et «ingenting», og er tross alt et sted med en sterk identitet. Dessverre har vi sett at den kommunale planleggingen har vært en trussel for at bydelene skal kunne fortsette å være et sted med identitet. Det kunne vært svært mye bedre dersom en hadde tatt politisk styring over utviklingen, og ikke bare sagt ja til alt, overalt.

SVAR: – Kjersti Toppe høres ut som en dyktig politiker, som tenker veldig spennende. Hun klarer å se på de strukturelle forholdene i et litt større og tidsmessig lengre perspektiv. Det er ikke alltid så lett for politikere, som tross alt velges for fire år om gangen. Mitt håp er at det finnes politikere av hennes kaliber også på Sotra. Bare da kan vi klare å påvirke utviklingen før strukturer som ikke er optimale får sette seg også der.

ÅSANE - SOTRA 0-0: - Kommentarene får frem mange positive sider ved Åsane, sier Ole Rasmus Øvretveit, og innrømmer at han burde vært mer tydelig på at uttalelsen hans var ment som et eksempel. - Det er viktig at vi tenker sammen om dette, i stedet for at det blir en kamp periferi mot periferi, konkluderer han.
Magne Fonn Hafskor.
Jan Spjeldnæs (leder av Folkeakademiet og tidligere leder av Åsane kulturfestival.
Magne Fonn Hafskor
Severin Overaa (leder av Senioruniversitetet.
Magne Fonn Hafskor
Roald Heggernes (leder av Åsane kulturråd og kulturhuskomiteen).
Magne Fonn Hafskor
Marie Fossen (leder av Åsane bygdeboknemnd).
Magne Fonn Hafskor
Stig Morten Frøiland (sekretær i Åsane AP og medlem av bydelsstyret).
Magne Fonn Hafskor
John Helge Gullaksen (leder i Åsane Høyre).
Magne Fonn Hafskor
Jan Sverre Stray (Åsane KrF og medlem av bystyret).
Magne Fonn Hafskor
Kjersti Toppe (Åsane SP og medlem av bystyret).
Magne Fonn Hafskor