• Utsprengningen og planeringen langs Flyplassvegen gir god plass til to nye kjørefelter. Da er det hull i hodet bare å ta i bruk ett nytt kjørefelt.

Det mener Odd Steine fra Ruskeneshaugen på Søreide og flere andre som har kontaktet Bergens Tidende om saken.

— Det måtte sprenges litt mer, og det ville kostet litt mer, men det ville ikke utgjort store forskjellen å lage firefelts vei, sier regionveisjef Ole Chr. Torpp til Bergens Tidende.

— Jeg kjører Flyplassvegen med jevne mellomrom. I det siste har jeg lagt merke til hvor langt ut i bredden det planeres for det som angivelig skal bli ett nytt kjørefelt for buss. Så vidt jeg kan se, er det god plass til to nye kjørefelter. Hvorfor i all verden lager man ikke da en firefelts vei, når man er så godt i gang, undrer Odd Steine.

- Tutlete

— Jeg er helt enig. Det burde vært gjort. Det virker helt tutlete bare å lage ett nytt kjørefelt for bussene når vi vet hvilke problemer køene skaper for bedriftene på Sandsli og Kokstad. Jeg vil ta dette opp i første møte i komiteen for miljø og byutvikling og spørre hva som er mulig og hvor mye det vil koste, sier Høyres Monica Mæland til BT.

Fremskrittspartiets Gunnar Bakke er enig.

— Hvis vi får flertall sammen etter valget, vil det være naturlig at vi ser på muligheten for å fullføre anlegget som firefelts vei. Det er altfor dårlig utnyttelse av ressursene å gjennomføre et så stort veianlegg uten å bygge fire felt.

- Skal ikke mye til

— Slik det er sprengt ut og planert i dag, er det ikke plass til to nye kjørefelter, sier Ole Chr. Torpp. - Vi må ha midtdeler på det nye veianlegget. Det tar mer plass enn man tror. Veiskulderen trenger også litt plass. Men det skal ikke mye mer til av sprengning og planering for å gi plass til to nye kjørefelter, og det ville heller ikke gi store utslag på kostnaden, sier Torpp.

Bussfeltutbyggingen på Flyplassvegen pågår langs strekningen fra Rådalskrysset til Birkelandsskiftet. Anlegget er en del av Bergensprogrammet, og kostnaden er beregnet til 100 millioner kroner. Bussfeltene skal tas i bruk i løpet av 2004.

Ville valgt fire felt

Det er ingen hemmelighet at Vegkontoret i Hordaland under veisjef Josef Martinsen ønsket seg Flyplassvegen som firefelts vei. Da Ole Chr. Torpp tiltrådte som veisjef 1. januar 2001, var alternativene som politikerne hadde samlet seg om enten ikke å gjøre noe som helst eller bygge ett kollektivfelt som vekslet fra side til side. Per Steffen Myhren ved veikontoret i Fyllingsdalen innrømmer at dette har skapt en del hodebry når det gjelder trafikksikkerhet, og man kommer ikke utenom midtdeler, enten det nå blir rekkverk eller jerseyblokker.

— Hva ville du som fagmann gått inn for, dersom problemstillingen hadde vært helt åpen da du tiltrådte som veisjef?

— Jeg ville anbefalt å bygge en smal firefelts vei, med begge ytterfeltene reservert for kollektivtrafikken, sier Ole Chr. Torpp.

Tenker helhet

Byråd for miljø og utvikling, Nils Arild Johnsen, Sp, sier til Bergens Tidende at ikke har noen problemer med å forstå de som undrer seg over at det bare skal bygges ett nytt kjørefelt langs Flyplassvegen.

— Men det er en helhetstenkning som ligger bak vedtaket om å bygge kollektivfelt langs Flyplassvegen. Vi var opptatt av å prioritere kollektivtrafikken til og fra Sandsli/Kokstad. Dernest har vi prioritert utbygging til fire felt nærmere Bergen, og så har vi prioritert Ringveg vest, som vi venter vil avlaste Flyplassvegen. Vi regner også med at bybanen, når den kommer mot Flesland, vil avlaste Flyplassvegen for trafikk, sier Nils Arild Johnsen.

KOLLEKTIVFELT: For folk flest ser det ut til at det planeres for to nye kjørefelter langs Flyplassvegen. Men det skal bare anlegges ett nytt felt, og det skal reserveres for busser og drosjer.<p/>FOTO: HELGE SKODVIN