**Les også:

— Umulig å stoppe kvinnedrap**

— Det er helt klart mulig å hindre at menn dreper sine samboere og kjærester. Svært ofte blir kvinnen truet, forfulgt eller slått før drapet skjer. Hjelpepersonell og andre mennesker rundt disse kvinnene må ta dette alvorlig og tilby hjelp umiddelbart, sier Smaadahl.

Mangler gode metoder

Hun har jobbet med mishandlede kvinner på krisesentrene i en årrekke og karakteriserer Terje Galtungs uttalelser som tull og tøys.

Les også: Vold i familien hver dag

— Jeg har selv fulgt kvinner som har vært fulle av blåmerker til politiet uten at de har gjort noe for å hjelpe dem. Det er her problemet ligger. Politi og hjelpepersonell har en stor jobb å gjøre når det gjelder å tro kvinnen og ta henne på alvor når hun forteller om situasjonen sin. Mange mangler gode metoder for hva de skal gjøre når de hører om slike tilfeller, sier Smaadahl.

Vegrer seg for krisesentre

I ettertid viser det seg det seg ofte at kvinner vegrer seg for å kontakte krisesentre og andre hjelpeinstanser når de får problemer.

— Terskelen er for høy. Mange tenker at krisesentrene er for dem som ikke kan ta vare på seg selv og sine barn. Men det er ikke riktig. Vi kan også gi råd og ta imot dagsbesøk. Kvinner som blir truet av menn og eksmenn bør søke hjelp umiddelbart, sier Smaadahl.

Hun legger til at hun synes det er fælt å måtte legge ansvaret over på kvinnene

— Mennene vil som regel ikke innrømme at de har problemer, sier Smaadahl.