• Før 11-12-årsalderen kan vi neppe påstå at barn kan filosofere, eller tenke over det å tenke, sier førsteamanuensis Lars Fr. Svendsen ved Filosofisk institutt, Universitetet i Bergen.

Jean Piagets teori om barns kognitive utvikling sier at barn som er yngre en dette ikke er i stand til filosofisk tenkning. I sin spalte i Aftenpostens A-Magasinet uttrykte Svendsen skepsis til at mange barnehager og skoler innfører filosofi. Han har fått mye kjeft etter det, sier han.

Svendsen mener et så stort prosjekt som innføringen av et nytt fag, bør utredes skikkelig.

— Vi som holder på med filosofi er entusiaster, og ser gjerne at flere fatter interesse for faget. Men det holder ikke å være bare entusiast. Det må blant annet foregå en grundig diskusjon i forkant om hva filosofi er, og når det er rimelig at ungene begynner med faget, sier Svendsen.

— I videregående skole er jeg positiv til filosofi, og åpen for det på ungdomstrinnet. Men i barneskolen er jeg veldig skeptisk og i barnehagen mener jeg filosofi er bare tull, sier Svendsen.

Kritikken fra filosofen tar ikke motet fra rektor Karin Bruland ved Bønes skole.

— Jeg skjønner at yrkesfilosofer kan mene at dette blir litt halvveis. Men når vi filosoferer må det gjøres på barnas premisser. Det å filosofere gjør elevene mer selvstendige, sier Bruland.

— Kunnskap er mer enn eksakt viten med to streker under svaret. Det er viktig at også den andre innfallsvinkelen er tydelig i skolen, mener hun.