Råstølen velforening har hyret arkitekter for å avdekke feil i kommunenes skolebruksplan. Analysen sjokkerte skolepolitikerne.

— Dette er som tsunami og jordskjelv på en gang. Vi blir helt slått ut, sier leder for oppvekstkomiteen i Bergen kommune, Tor Woldseth (Frp).

— Nå må vi snakkes på kammerset, sier Woldseth.

I forbindelse med forslaget om ny skolebruksplan er det blitt holdt åpne folkemøter rundt om i bydelene. Onsdag ble det holdt møte på Søreide skole for Ytrebygda bydel.

Les hele høringsutkastet til skolebruksplan 2010-2024 her (pdf).

Noen hadde forberedt seg godt i møte med kommunen. Råstølen velforening hadde hyret inn arkitektfirmaet 3RW Arkitekter til å gjøre en utgreiing for å finne ut om kommunenes prognoser for fremtidig elevtall stemmer, og om foreslåtte utbygginger er i henhold til regelverk.

- Kommunen tar feil

Velforeningen mener kommunen ikke har utredet alternativene de foreslår.

Larsen viser til at kommunen ikke vil bygge den planlagte Tunesflaten skole og flerbrukshall. I stedet vil kommunen utvide Skeie skole.

— Men konsekvensene ved dette alternativet er ikke utredet. Man vet ikke hva det betyr å utvide denne skolen. Vår analyse viser blant annet at det vil mangle 3300 kvadratmeter med uteareal etter gjeldende normer, sier Larsen.

Larsen nevner videre at analysen viser at en utbygging av Skeie skole vil bety at to tredjedeler av elevene vil få tilhold i midlertidige bygninger.

- Skammelig

Velforeningen liker ikke kommunenes behandling av bydelen.

— Det er skammelig hvordan vi blir nødt til å hyre inn våre egne eksperter til å gjøre det arbeidet kommunen egentlig skulle gjort. Det er helt respektløst, sier Larsen.

Medlemmene i komité for oppvekst satt stille og lyttet da kommunenes plan ble plukket fra hverandre.

— Jeg har aldri sett en så grundig total slakt av kommunen, sier Simen Johan Willgohs (SV).

— Jeg vil rose alle som har gjort dette arbeidet. Jeg som politiker ønsker at vi skal ta ansvar for det vi tidligere har vedtatt av skolebygging. Jeg vet ikke hvor handlekraften forsvinner, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap).

— Dette er som tsunami og jordskjelv på en gang. Vi blir helt slått ut, sier komitéleder Tor Woldseth (Frp).

Velforeningen merket at analysen gjorde inntrykk på politikerne, men er ikke sikker på om planen vil endres.

— Hva politikerne sier nå har ikke noen betydning. Det som betyr noe er hva som vil skje 13. desember, sier Larsen.

På Luciadagen skal den endelige skolebruksplanen vedtas i bystyret.

Se argumentene

Under er noen av argumentene til Råstølen velforening, sammenfattet fra høringsuttalelsen som er sendt til kommunen.

*Usikkerhet rundt om 200 nye beboere i Vindharpevegen, deriblant 50 barn under syv år, er med i folketallsprognosen. Hvis de ikke er med, vil det bli kapasitetsproblemer med en gang.

*Det er lagt ut nye reguleringsplaner for området Rå/Grønestølen med antatt over 300 beboere. Det er også foreslått reguleringsplan for nye boliger på Tunesflaten. Disse reguleringsplanene er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget i Skolebruksplanen. Skolebruksplanen skal gjelde frem til 2024 så selv om denne utbyggingen kanskje ikke kommer før i 2018 eller der omkring så må kommunen planlegge for det.

*I prognosen fra 2008 blir det forventet at hvert årskull på både Skeie og Søråshøgda skoler vil øke for hvert år, der vil si at det vil være flere annenklassinger i 2009 enn førsteklassinger i 2008. I prognosen fra 2010 er dette snudd helt om. Det betyr at det forventes en netto fraflytting fra området. Dette mener vi ikke kan stemme. Bybanen er planlagt å gå gjennom Råstølen, og det er stort fokus på fortetning ved Bybanetraseen. Når vi så ser på prognosene for alle barneskoleelever i Ytrebygda bydel så er disse tilnærmet uendret fra 2008 til 2010.

Hva mener du? Si din mening her.