• Men ikke ta på dem. Vask i så fall hendene godt etterpå, sa regiondirektør for Mattilsynet i Hordaland og Sogn og Fjordane, Roald Vaage, etter fugleinfluensamøtet i dag.

Mattilsynet innkalte til møtet etter å ha lest i avisen at Bergen kommune hadde gått ut og nedlagt forbud mot å mate fugler. Vaage avviste at møtet hadde vært dramatisk.

— Vi er enige med Bergen kommune om hvordan dette bør håndteres. Folk kan trygt mate fugler, men må tenke på hygienen, sa han.

Ifølge Vaage var bakgrunnen for møtet et ønske om å samkjøre informasjonen som blir gitt til folk om fugleinfluensaen.

Full enighet

Informasjonsdirektør i Bergen kommune, Robert Raastad, var også til stede på møtet. Han understreket at det ikke er noen uenighet mellom Mattilsynet og Bergen kommune om hvilke forholdsregler som må tas.

— Men det var viktig å samles og diskutere hvordan vi skal informere folk om risiko og forholdsregler, sa han.

Raastad sa at kommunen aldri har gått ut med noe forbud mot å mate fugler.

— Det er blitt feiltolket av media, sa han.

Vaage forklarte selv hvordan man bør mate en and:

— Kast maten til den, ikke la den spise rett av hånden. Og kommer du i kontakt med en fugl, så vask hendene godt etterpå, sa Vaage.

Duene ufarlige

Vaage understreket at det først og fremst er ender, svaner, måkefugler, gjess og vadefugler som er utsatt for fugleinfluensa.

— Det er altså ingen grunn til å være redd for duene i Bergen, sa han, og la til:

— Men man bør ikke la dem spise direkte av hånden eller sitte på seg. Men det er av hensyn til andre sykdommer.

Etter at de før helgen oppfordret folk til å sende inn døde fugler, har Mattilsynet blitt dynget ned av fuglelik.

— Folk oppfordres bare til å sende inn dersom de finner flere døde fugler samtidig, eller hvis de finner døde fugler av de utsatte gruppene, avsluttet Vaage.

ANE BØRHAUG (arkiv)